Ξένες Γλώσσες για Ενήλικες - ΑΝΕΛΙΞΗ

Ξένες Γλώσσες για Ενήλικες

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΑΝΕΛΙΞΗ, με την πολυετή εμπειρία του στην εκπαίδευση και την εκπαίδευση ενηλίκων διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό και στον τομέα των ξένων Γλωσσών.

Διαθέτει Ξένες Γλώσσες για ενήλικες (φοιτητές, εργαζόμενους, στελέχη, ανέργους). Με Ευρωπαϊκά standards και υψηλής ποιότητας ταχύρυθμα προγράμματα σπουδών στα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά και Ισπανικά.

Η διδασκαλία δεν αποτελεί προϊόν τυποποίησης. Έχουμε την ικανότητα να διαμορφώνουμε την διδακτική ώρα με μεθοδικότητα, ώστε να έχουμε το μέγιστο ποσοστό αφομοίωσης. Αυτό έχει ως γενικότερο αποτέλεσμα να μειώνεται ο χρόνος προετοιμασίας για τις εξετάσεις χωρίς αυτό να σημαίνει μείωση της επιτυχίας, καθώς τα στατιστικά στοιχειά μας δείχνουν ότι ο χρόνος και η επιτυχία είναι για εμάς ποσά αντιστρόφως ανάλογα!

Παρεχόμενες υπηρεσίες:

  • Δυνατότητα online μαθημάτων από το σπίτι σας.
  • Ειδικά τμήματα για άτομα με μαθησιακές δυσκολίες.

Δημιουργία νέων τμημάτων κάθε μήνα!

Φορείς Πιστοποίησης:
Hellenic American Union
University of Cambridge


City & Guilds Επίπεδα γνώσης:
ECCE, ECPE, TOEIC, IELTS, TOEFL, CITY & GUILDS

Φορείς Πιστοποίησης:
Instituto Cervantes

Επίπεδα γνώσης:
Inical, Intermedio, Superior

Φορείς Πιστοποίησης:
Κρ. Πανεπιστήμιο Μόσχας Λομονόσoφ
Ινστιτούτο Πούσκιν Αθηνών
Κέντρο Ρωσικών Σπουδών & Πολιτισμού MIR
Κρ. Πανεπιστήμιο Πούσκιν της Αγ. Πετρούπολης

Επίπεδα γνώσης:
Α1 (ТЭУ) – Α2 (ТБУ), Β1 (ТРКИ -1) – Β2 (ТРКИ -2), Γ1 (ТРКИ -3) – Γ2 (ТРКИ -4)

Φορείς Πιστοποίησης:
Γαλλικό Ινστιτούτο IFG

Επίπεδα γνώσης:
DELF A1-A2, DELF B1-B2, DALF C1-C2, SORBONNE 1-2

Φορείς Πιστοποίησης:
Università per Stranieri di Perugia
Università per Stranieri di Siena
Società Dante Alighieri
Università degli Studi Roma Tre

Επίπεδα γνώσης:
CELI (A1-2, B1-2, C1-2), PLIDA (A1-2, B1-2, C1-2), Diploma di Lingua Italiana