Γυμνάσιο

Η οργάνωση των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων για το Γυμνάσιο γίνεται με διττό στόχο: 

Πρόγραμμα Σπουδών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ
Α’—>Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ4
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2
ΝEΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2
ΦΥΣΙΚΗ 1
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 3
ΣΥΝΟΛΟ 12