ΓΑΛΛΙΚΑ DALF

Τα διεθνούς φήμης διπλώματα της γαλλικής γλώσσας (DELF/DALF), χορηγούνται από το γαλλικό Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και έχουν μεγάλη ζήτηση στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Είναι αναγνωρισμένα από το  ΑΣΕΠ και συμβάλλουν στην επαγγελματική σας ανέλιξη.

 

Επίπεδα Πτυχίου DALF

Επίπεδο   C1       Πολύ καλή γνώση πιστοποιεί το προχωρημένο επίπεδο γνώσεων της γαλλικής γλώσσας και απαλλάσσει τους ξένους σπουδαστές, που επιθυμούν να σπουδάσουν στα περισσότερα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Γαλλίας ή σε άλλες γαλλόφωνες χώρες, από οποιαδήποτε συμπληρωματική εξέταση εισαγωγής που πιστοποιεί την επαρκή γνώση της γαλλικής γλώσσας.

Επίπεδο   C2          Άριστη γνώση  πιστοποιεί το υψηλό επίπεδο γνώσης της γαλλικής γλώσσας χωρίς όμως να έχει τη φιλοδοξία να συγκριθεί με το επίπεδο του Γάλλου ομιλητή. Όλοι οι κάτοχοι αυτού του διπλώματος έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν την Επάρκεια διδασκαλίας της γαλλικής γλώσσας που χορηγείται από το ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων.

Εκτιμούμενη διάρκεια εκπαίδευσης:

Αρχάριοι

  • 1 χρόνο για A2
  • 1 χρόνο για Β1 (εντατικά – 6 ώρες την εβδομάδα)
  • 2 χρόνια για B1 (κανονικό τμήμα – 5 ώρες την εβδομάδα)

Μεσαίοι

  • 1 χρόνο για B2 (5 ώρες την εβδομάδα)
  • 1 χρόνο για Sorbonne B2

Προχωρημένοι

  • 1 χρόνο για C1
  • 1 χρόνο για C2
  • 1 χρόνο για Sorbonne I
  • 1 χρόνο για Sorbonne ΙΙ

Τα διεθνούς φήμης διπλώματα της γαλλικής γλώσσας (DELF/DALF), χορηγούνται από το γαλλικό Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και έχουν μεγάλη ζήτηση στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Είναι αναγνωρισμένα από το  ΑΣΕΠ και συμβάλλουν στην επαγγελματική σας ανέλιξη.

Γαλλικά – DALF

Τα διεθνούς φήμης διπλώματα της γαλλικής γλώσσας (DELF/DALF), χορηγούνται από το γαλλικό Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και έχουν μεγάλη ζήτηση στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Είναι αναγνωρισμένα από το  ΑΣΕΠ και συμβάλλουν στην επαγγελματική σας ανέλιξη.