Γενικό Λύκειο

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος  «ΑΝΕΛΙΞΗ» συνδυάζοντας γνώση και εμπειρία 25 και πλέον ετών,
προσφέρει στον μαθητή το πλέον ολοκληρωμένο σύστημα υποστήριξης,
για να εισαχθεί στη σχολή της πρώτης του επιλογής.

Κάθε χρόνο οι επιτυχίες μας επιβεβαιώνουν ότι αγωνιζόμαστε με προσήλωση στην επίτευξη των στόχων του μαθητή.

  • Εμπνέουμε τους μαθητές μας!
  • Τους καθοδηγούμε με την πολύχρονη εμπειρία μας και την οργανωμένη εκπαιδευτική διαδικασία!
  • Τους στηρίζουμε με προσωποποιημένη εκπαίδευση όπου απαιτείται!

Αποτέλεσμα

  • To 91% των Υποψηφίων μας εισάγεται στα ΑΕΙ. 
  • Το 62% επιτυγχάνει στην Σχολή της 1η του επιλογής. 
  • Το 76% γράφει πάνω από 15.200 μόρια. 

Η πλειοψηφία των υποψηφίων μας, που πέρασε στην 1η σχολή της επιλογής τους, είχε συνειδητά επιλέξει τον Εκπαιδευτικό όμιλο «ΑΝΕΛΙΞΗ» για την θερινή προετοιμασία και την τελική του πορεία έως τις Πανελλήνιες. 

Εκτός από την χειμερινή προετοιμασία κρίνεται αναγκαία και η θερινή προετοιμασία, καθώς ο μαθητής αφενός καλύπτει τυχόν κενά των προηγούμενων τάξεων και αφετέρου εντάσσεται ταχύτερα στην επόμενη τάξη, αποκτώντας σημαντικό προβάδισμα στη διδακτέα ύλη και περισσότερο χρόνο για επαναλήψεις. Συνεπώς αποκτά μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, μειώνει το άγχος και επιτυγχάνει υψηλότερη βαθμολογία στις εξετάσεις. 

A’ Λυκείου – Το ξεκίνημα

Η Α’ Λυκείου είναι η τάξη προσανατολισμού για τον μαθητή, καθώς καλείται μέσα από ένα σύνολο γενικής παιδείας να διαπιστώσει τις δυνατότητες του και να οδηγηθεί στη σωστή επιλογή κατεύθυνσης.

Τον Εκπαιδευτικό Όμιλο «ΑΝΕΛΙΞΗ» δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα γιατί είναι καθοριστική χρονιά: 

  • Βοηθάμε κάθε μαθητή να διαπιστώσει τις δυνατότητες του προκειμένου να επιλέξει συνειδητά την κατεύθυνση. 
  • Οργανώνουμε το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα με τη δομή του Νέου Λυκείου

Ασκούμε τον μαθητή στην Τράπεζα Θεμάτων.

Β’ Λυκείου – Η Πρόοδος 

Στη Β’ Λυκείου ο μαθητής μπαίνει ουσιαστικά πλέον στην πορεία προς την επίτευξη του στόχου του για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στον Εκπαιδευτικό Όμιλο ΑΝΕΛΙΞΗ στη Β’ Λυκείου δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της απαραίτητης νοοτροπίας, στην κάλυψη τυχόν κενών, ώστε να είναι ουσιαστικά έτοιμος για τη Γ’ Λυκείου. Πρόκειται για ένα διετή κύκλο προετοιμασίας για τις Πανελλήνιες εξετάσεις.

Γ’ Λυκείου – Η επιτυχία 

Η λογική στη διάρθρωση του προγράμματος του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΑΝΕΛΙΞΗ για τη Γ’ Λυκείου είναι να μην αρκούμαστε απλώς στην εισαγωγή των μαθητών μας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά να επιτυγχάνουμε την εισαγωγή τους στις σχολές που πραγματικά επιθυμούν.