Τα Ανελιξάκιαγια μαθητές Δημοτικού

Αναμφίβολα, το Δημοτικό είναι η περίοδος κατά την οποία χαράσσεται η πορεία του μαθητή προς τη γνώση. Στο Δημοτικό τα παιδιά αποκτούν τις βασικές γνώσεις, μαθαίνουν να μελετούν σωστά και να οργανώνουν το διάβασμα τους αλλά αναπτύσσουν και την κριτική ικανότητα.

Tα κέντρα μελέτης και δημιουργικής απασχόλησης του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΑΝΕΛΙΞΗ στελεχώνονται από έμπειρους και εξειδικευμένους παιδαγωγούς, που γνωρίζουν πώς να υποστηρίζουν τα παιδιά αυτής της ηλικίας με τον καλύτερο τρόπο, ώστε μέσω της δημιουργικής απασχόλησης:

  • να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις,
  • να καλλιεργήσουν την κριτική τους σκέψη
  • να διευρύνουν την αντίληψη τους,
  • αλλά κυρίως να αγαπήσουν τη μάθηση.

Μαζί θα πετάξουμε ψηλά

Η αγάπη για τη μάθηση επιτυγχάνεται με τους παρακάτω τρόπους:

  • Τα παιδιά προετοιμάζονται για τα μαθήματα της επόμενης ημέρας, ώστε να έχουν περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι. 
  • Κατανοούν και αφομοιώνουν καλύτερα την ύλη των μαθημάτων τους και καλύπτουν τα κενά που ενδεχομένως υπάρχουν. 
  • Μαθαίνουν να μελετούν συστηματικά και αποδοτικά. 
  • Όταν ολοκληρώσουν τη μελέτη, αξιοποιούν δημιουργία το χρόνο τους.

Βάζουμε τα σωστά θεμέλια στη γνώση.