Κατατακτήριες Εξετάσεις

Γενικές Πληροφορίες

Οι κατατακτήριες εξετάσεις απευθύνονται σε  αποφοίτους Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της Ελλάδος ή του Εξωτερικού,  καθώς και των κατόχων πτυχίων Ανώτερων Σχολών διετούς και υπερδιετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων.

Την άνοιξη κάθε έτους  όλα τα Πανεπιστημιακά Τμήματα ανακοινώνουν  στις ιστοσελίδες τους την ύλη των κατατακτήριων εξετάσεων. Oι υποψήφιοι εξετάζονται σε τρία μαθήματα. Καλούνται να συμπληρώσουν μια αίτηση την οποία προμηθεύονται από την ιστοσελίδα του τμήματος που τους ενδιαφέρει η οποία θα πρέπει να  συνοδεύεται από  αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών. 

Τα προηγούμενα δικαιολογητικά κατατίθενται στα Τμήματα Υποδοχής των σχολών τον μήνα Νοέμβρη κάθε χρόνο. Οι κατατακτήριες εξετάσεις διεξάγονται κάθε χρόνο στο διάστημα μεταξύ 1ης και 20ης Δεκεμβρίου και το πρόγραμμα ανακοινώνεται από τις Γραμματείες των Τμημάτων Υποδοχής δέκα ημέρες πριν την εξέταση του πρώτου μαθήματος. 




Πρόγραμμα / Διάρκεια 

  • Συνολικές ώρες παρακολούθησης  και για τα 3 μαθήματα 100. 
  • Τα τμήματα  είναι ολιγομελή  3μηνης διάρκειας.
  • Ενάρξεις νέων τμημάτων κάθε Ιούνιο και Σεπτέμβριο. 
  • Ένα μήνα πριν τη διεξαγωγή των εξετάσεων πραγματοποιούνται επαναληπτικά μαθήματα και τεστ προσομοίωσης χωρίς να υπάρχει επιπλέον οικονομική επιβάρυνση. 

Κόστος / Τρόπος Πληρωμής

  • Το κόστος για όλα τα μαθήματα ανέρχεται στα 1.000 ευρώ πληρωτέο σε 3 δόσεις. 
  • Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής το ποσό διαμορφώνεται στα 950 ευρώ.