Κανονισμός Λειτουργίας Εκπαιδευτικού Ομίλου Ανέλιξη

Αγαπητοί γονείς και μαθητές,

Αυτό το εγχειρίδιο παρέχεται για να βοηθήσει τους γονείς και τους μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα τις πολιτικές και διαδικασίες τoυ Εκπαιδευτικού Ομίλου ΑΝΕΛΙΞΗ. Η συνεργασία μεταξύ μας είναι ζωτικής σημασίας για μια επιτυχημένη πορεία των μαθητών μας.

Στόχος μας είναι να αναπτύξουμε δεξιότητες σε όλους τους ακαδημαϊκούς τομείς, καθώς και αυτοσεβασμό, πειθαρχία, ευθύνη και σεβασμό προς τους άλλους.

Το εκπαιδευτικό και υποστηρικτικό προσωπικό του ομίλου μας, ανυπομονεί να συνεργαστεί μαζί σας για να παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση στα παιδιά σας.

Ας δουλέψουμε όλοι μαζί
για να κάνουμε αυτή τη χρονιά μια υπέροχη χρονιά
για τους μαθητές του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΑΝΕΛΙΞΗ.