Β1 (ТРКИ -1)-Β2 (ТРКИ -2)

Η εξέταση όλων των επιπέδων γλωσσομάθειας πραγματοποιείται με διαβαθμισμένα τεστ . Τα Διπλώματα Ρωσικής ως Ξένης Γλώσσας θεωρούνται αποδεικτικά επαρκών γνώσεων των ρωσικών όπου προαπαιτείται η αντίστοιχη γνώση. Οι τακτικές εξετάσεις ρωσικής γλώσσας του Ινστιτούτου Πούσκιν για όλα τα επίπεδα, διενεργούνται δύο φορές το χρόνο.

 • Επίπεδο Β1 (ТРКИ -1)– Μέτρια γνώση
  Η επιτυχής εξέταση σε αυτό το επίπεδο πιστοποιεί τις γνώσεις και ικανότητες μέσου επιπέδου του υποψηφίου σε πιο σοβαρά  θέματα της καθημερινής, πολιτιστικής, επαγγελματικής και κοινωνικής ζωής. Αυτό το πτυχίο  είναι απαραίτητο για την εισαγωγή στα προπτυχιακά προγράμματα στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ρωσίας.
 • Επίπεδο Β2 (ТРКИ -2)– Καλή γνώση
  Η επιτυχής εξέταση σε αυτό το επίπεδο πιστοποιεί τις γνώσεις και ικανότητες του υποψηφίου σε αρκετά υψηλό επίπεδο. Είναι σε θέση να  επικοινωνεί άνετα σε όλα τα θέματα της καθημερινής, πολιτιστικής, κοινωνικής  και της επαγγελματικής ζωής. Με το πτυχίο Β2 (ТРКИ -2)  μπορεί ο ενδιαφερόμενος να προχωρήσει  για την απόκτηση τουβασικού πτυχίου και του πτυχίου Master των Ρωσικών ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πλην  των φιλολογικών σχολών.

 

Γενικές πληροφορίες

Οι τακτικές εξετάσεις ρωσικής γλώσσας του Ινστιτούτου Πούσκιν για όλα τα επίπεδα, διενεργούνται δύο φορές το χρόνο:

 • τη χειμερινή περίοδο, τους μήνες Νοέμβριο,  Δεκέμβριο και Ιανουάριο
 • τη θερινή περίοδο, τους μήνες Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο.
 • Οι εξετάσεις για όλα τα επίπεδα, διεξάγονται πάντοτε Σάββατο με ώρα έναρξης: 10:00 πμ.
 • Η μέση προβλεπόμενη διάρκεια εξέτασης είναι τέσσερις (4) ώρες.
 • Η ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων για κάθε επίπεδο, ανακοινώνεται τριάντα (30) ημέρες προ τις διενέργειας αυτής.
 • Ο τόπος διεξαγωγής προσδιορίζεται δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία εξέτασης.

Οι υποψήφιοι  υποχρεούνται να προσκομίσουν τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα έναρξης των εξετάσεων του αντιστοίχου επίπεδου :

 • Αίτηση συμμετοχής ( http://www.pushkin.gr/main/el/engrafes/exetasis/ ).
 • Αποδεικτικό κατάθεσης εξετάστρων.
 • Φωτοτυπικό αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.

 

Την ημέρα διενέργειας των εξετάσεων οι συμμετέχοντες οφείλουν να προσέλθουν στο χώρο διεξαγωγής των δοκιμασιών 40 λεπτά πριν την έναρξή τους  και να έχουν μαζί τους το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας τους καθώς και στυλό διαρκείας, χρώματος μπλε.