Περιβάλλον

Στον Εκπαιδευτικό Όμιλο ΑΝΕΛΙΞΗ αξιοποιούμε τις νέες τεχνολογίες και τα ψηφιακά εργαλεία δημιουργώντας ένα σύγχρονο περιβάλλον εργασίας για το διοικητικό και το εκπαιδευτικό προσωπικό. 

Οι αίθουσες διδασκαλίας είναι εξοπλισμένες με τα κατάλληλα οπτικοακουστικά μέσα. Δίνεται η δυνατότητα στον σπουδαστή να παρακολουθεί τα μαθήματα είτε με φυσική παρουσία στην τάξη, είτε διαδικτυακά από το σπίτι του.