ΓΑΛΛΙΚΑ SORBONNE

Επίπεδα Πτυχίου SORBONNE

 SORBONNE C1          ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ και ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

Το δίπλωμα αυτό προϋποθέτει γνώσεις Γαλλικής γλώσσας και Γαλλικού πολιτισμού ανάλογες και αντίστοιχες αυτών του Γαλλικού απολυτηρίου.

SORBONNE C2          ΔΙΠΛΩΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ και ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

Με τομείς επιλογής (Λογοτεχνία, Λογοτεχνία-Ιστορία, Λογοτεχνία-Μετάφραση, Λογοτεχνία– Ευρωπαϊκή ένωση). Παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής σε μία ειδικότητα και αποδεικνύει ότι ο κάτοχος του, δύναται να παρακολουθήσει ανώτερες σπουδές.

Παρέχει το δικαίωμα απευθείας εγγραφής στα Γαλλικά Πανεπιστήμια και δικαίωμα εγγραφής στο Sorbonne C2++.

SORBONNE C2++   |   ΑΝΩΤΕΡΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 • Προϋποθέτει κατοχή απολυτηρίου ή Γαλλικού baccalaureat ή κάποιου ισότιμου τίτλου σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και του Sorbonne C2.
 • Κάθε εξεταζόμενος, πέραν της καλής χρήσης της Γαλλικής γλώσσας αποκτά τεχνική και μεθόδους εργασίας όπως αυτές του 1ου και 2ου επιπέδου α’ έτους Γαλλικής Λογοτεχνίας (LMD).
 • Ο κάτοχος έπειτα από αίτησή του, αποκτά ισοτιμία επιπέδου 1 και 2 της Γαλλικής Φιλολογίας του εν λόγω Πανεπιστημίου.

Εκτιμούμενη διάρκεια εκπαίδευσης:

Αρχάριοι

 • 1 χρόνο για A2
 • 1 χρόνο για Β1 (εντατικά – 6 ώρες την εβδομάδα)
 • 2 χρόνια για B1 (κανονικό τμήμα – 5 ώρες την εβδομάδα)

Μεσαίοι

 • 1 χρόνο για B2 (5 ώρες την εβδομάδα)
 • 1 χρόνο για Sorbonne B2

Προχωρημένοι

 • 1 χρόνο για C1
 • 1 χρόνο για C2
 • 1 χρόνο για Sorbonne I
 • 1 χρόνο για Sorbonne ΙΙ

Τα διεθνούς φήμης διπλώματα της γαλλικής γλώσσας (DELF/DALF), χορηγούνται από το γαλλικό Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και έχουν μεγάλη ζήτηση στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Είναι αναγνωρισμένα από το  ΑΣΕΠ και συμβάλλουν στην επαγγελματική σας ανέλιξη.