Γ1 (ТРКИ -3), Γ2 (ТРКИ-4)

Η εξέταση όλων των επιπέδων γλωσσομάθειας πραγματοποιείται με διαβαθμισμένα τεστ . Τα Διπλώματα Ρωσικής ως Ξένης Γλώσσας θεωρούνται αποδεικτικά επαρκών γνώσεων των ρωσικών όπου προαπαιτείται η αντίστοιχη γνώση. Οι τακτικές εξετάσεις ρωσικής γλώσσας του Ινστιτούτου Πούσκιν για όλα τα επίπεδα, διενεργούνται δύο φορές το χρόνο.

 • Επίπεδο Γ1  (ТРКИ -3)– Πολύ καλή γνώση
  Η επιτυχής εξέταση σε αυτό το επίπεδο πιστοποιεί  τις γνώσεις και ικανότητες υψηλού επιπέδου του υποψηφίου. Μπορεί να επικοινωνεί με άνεση σε όλα τα θέματα της καθημερινής, πολιτιστικής, κοινωνικής  και επαγγελματικής ζωής. Το πτυχίο αυτό είναι απαραίτητο για την απόκτηση του βασικού πτυχίου των Ρωσικών ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στη φιλολογία.
 • Επίπεδο Γ2 (ТРКИ-4)– Άριστη γνώση
  Η επιτυχής εξέταση σε αυτό το επίπεδο πιστοποιεί τις γνώσεις και ικανότητες του υποψηφίου σε επίπεδο  μητρικής γλώσσας.

Το πτυχίο Γ2 (ТРКИ-4)  είναι απαραίτητο για την απόκτηση του πτυχίου Master των

Ρωσικών ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στη φιλολογία και επιτρέπει στον κάτοχό του  να διδάσκει τη ρωσική γλώσσα και να κάνει επιστημονική έρευνα στον τομέα της ρωσικής γλώσσας.

 • Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης της γνώσης της ρωσικής ως ξένης γλώσσας Επιπέδου Γ2 είναι απαραίτητη η διαδοχική απόκτηση των πιστοποιητικών Επιπέδου Β2 και Επιπέδου Γ1.
 • Οι εξετάσεις πιστοποίησης της γνώσης της ρωσικής ως ξένης γλώσσας για την χειμερινή περίοδο θα διεξαχθούν τις παρακάτω ημερομηνίες:
 • Επίπεδο Γ2: 13 Ιανουαρίου 2017
 • Επίπεδο Α1: 4 Φεβρουαρίου 2017

Γενικές πληροφορίες

Οι τακτικές εξετάσεις ρωσικής γλώσσας του Ινστιτούτου Πούσκιν για όλα τα επίπεδα, διενεργούνται δύο φορές το χρόνο:

 • τη χειμερινή περίοδο, τους μήνες Νοέμβριο,  Δεκέμβριο και Ιανουάριο
 • τη θερινή περίοδο, τους μήνες Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο.
 • Οι εξετάσεις για όλα τα επίπεδα, διεξάγονται πάντοτε Σάββατο με ώρα έναρξης: 10:00 πμ.
 • Η μέση προβλεπόμενη διάρκεια εξέτασης είναι τέσσερις (4) ώρες.
 • Η ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων για κάθε επίπεδο, ανακοινώνεται τριάντα (30) ημέρες προ τις διενέργειας αυτής.
 • Ο τόπος διεξαγωγής προσδιορίζεται δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία εξέτασης.

Οι υποψήφιοι  υποχρεούνται να προσκομίσουν τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα έναρξης των εξετάσεων του αντιστοίχου επίπεδου :

 • Αίτηση συμμετοχής ( http://www.pushkin.gr/main/el/engrafes/exetasis/ ).
 • Αποδεικτικό κατάθεσης εξετάστρων.
 • Φωτοτυπικό αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.

Την ημέρα διενέργειας των εξετάσεων οι συμμετέχοντες οφείλουν να προσέλθουν στο χώρο διεξαγωγής των δοκιμασιών 40 λεπτά πριν την έναρξή τους  και να έχουν μαζί τους το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας τους καθώς και στυλό διαρκείας, χρώματος μπλε.