Καριέρα

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΑΝΕΛΙΞΗ στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής του ανάπτυξης προτίθεται να προσλάβει καθηγητές/εισηγητές των παρακάτω ειδικοτήτων:

  • Οικονομολόγοι
  • Πολιτικοί Επιστήμονες
  • Μαθηματικοί
  • Φιλόλογοι
  • Φυσικοί
  • Χημικοί
  • Νομικοί
  • Βιολόγοι
  • Πληροφορικής

για τη μέση εκπαίδευση και για τα τμήματα προετοιμασίας των γραπτών διαγωνισμών του ΑΣΕΠ.

Οι ιδανικοί υποψήφιοι θα πρέπει να κατέχουν τα απαιτούμενα ακαδημαϊκά προσόντα και ιδανικά διδακτική εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών, βαθιά γνώση του αντικειμένου και μεταδοτικότητα. Θα πρέπει να είναι σε θέση να οργανώσουν σωστά το μάθημα τους σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΑΝΕΛΙΞΗ.

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΑΝΕΛΙΞΗ προσφέρει ένα σύγχρονο διδακτικό περιβάλλον και ανταγωνιστικές απολαβές ανάλογα των προσόντων του καθηγητή/εισηγητή. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο [email protected] με την ένδειξη στο θέμα Θέση Εισηγητή (ειδικότητα). Τα βιογραφικά θα αντιμετωπιστούν με τη δέουσα εμπιστευτικότητα και σε όσους επιλεχθούν αρχικά θα αποσταλεί σχετική απάντηση για συνέντευξη.