ΑΑΔΕ Διαγωνισμός

Γραπτός διαγωνισμός ΑΑΔΕ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΟΚΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ (822) ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΓΡΑΠΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Α.Α.Δ.Ε.)

Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), πεντακόσιες σαράντα έξι (546) θέσεις.
Κλάδων: ΠΕ Δημοσιονομικών, ΠΕ Εφοριακών, ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ Πληροφορικής και ΠΕ Τελωνειακών.

Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), διακόσιες τρεις (203) θέσεις.
Κλάδων: ΤΕ Δημοσιονομικών, ΤΕ Εφοριακών, ΤΕ Πληροφορικής και ΤΕ Τελωνειακών.

 Γ΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), εβδομήντα τρεις (73) θέσεις.
Κλάδου: ΔΕ Τελωνειακών.

Υποβολή αιτήσεων από 16/3/20222 έως 4/4/2022.

Δείτε το ΦΕΚ της Προκήρυξης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ – ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α.Α.Δ.Ε
ΟΜΑΔΑ Α, ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Εφαρμοσμένη Λογιστική & Ελεγκτική Επιχειρήσεων

Παρασκευή 17:30-20:30
Έναρξη: 08/04/2022

86 800€

Δημοσιονομικό και Φορολογικό Δίκαιο

Σάββατο 10:00-13:00
Έναρξη: 09/04/2022

66 600€

Λεκτικές Δεξιότητες & Κατανόηση Κειμένου

Κυριακή 10:00-13:00
Έναρξη 10/04/2022

39 300€
Σε περίπτωση παρακολούθησης όλων των μαθημάτων το σύνολο των διδάκτρων διαμορφώνεται από 1.760 € σε 1.380 €, πληρωτέο σε 4 μηνιαίες ισόποσες δόσεις.
Ειδικές τιμές σε πολύτεκνους και ανέργους.
ΟΜΑΔΑ Β, ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Μικροοικονομία, Μακροοικονομία

Παρασκευή 17:30-20:30
Έναρξη: 08/04/2022

 

54 480€

Διοικητική Λογιστική

Σάββατο 10:00-13:00
Έναρξη: 09/04/2022

54 480€

Λεκτικές Δεξιότητες & Κατανόηση Κειμένου

Κυριακή 10:00-13:00
Έναρξη: 10/04/2022

39 300€
Σε περίπτωση παρακολούθησης όλων των μαθημάτων το σύνολο των διδάκτρων διαμορφώνεται από 1260€ σε 1180€, πληρωτέο σε 3 μηνιαίες ισόποσες δόσεις.
Ειδικές τιμές σε πολύτεκνους και ανέργους.
ΟΜΑΔΑ Γ, ΔΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Πολιτικοί θεσμοί και Οργάνωση του Κράτους

Τετάρτη 18:00-21:00
Έναρξη: 13/04/2022

42 380€

Μαθηματικά 

Σάββατο 12:15-14:15
Έναρξη 16/04/2022

 

75 600€

 

Λεκτικές Δεξιότητες & Κατανόηση Κειμένου

Κυριακή 10:00-13:00
Έναρξη: 10/04/2022

39 300€
Σε περίπτωση παρακολούθησης όλων των μαθημάτων το σύνολο των διδάκτρων διαμορφώνεται από 1280€ σε 1000€, πληρωτέο σε 3 μηνιαίες ισόποσες δόσεις.
Ειδικές τιμές σε πολύτεκνους και ανέργους.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ – ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α.Α.Δ.Ε
ΟΜΑΔΑ Α, ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Εφαρμοσμένη Λογιστική & Ελεγκτική Επιχειρήσεων

Παρασκευή 17:30-20:30
Έναρξη: 08/04/2022

86 800€

Δημοσιονομικό και Φορολογικό Δίκαιο

Σάββατο 10:00-13:00
Έναρξη: 09/04/2022

66 600€

Λεκτικές Δεξιότητες & Κατανόηση Κειμένου

Κυριακή 10:00-13:00
Έναρξη 10/04/2022

39 300€
Σε περίπτωση παρακολούθησης όλων των μαθημάτων το σύνολο των διδάκτρων διαμορφώνεται από 1.760 € σε 1.380 €, πληρωτέο σε 4 μηνιαίες ισόποσες δόσεις.
Ειδικές τιμές σε πολύτεκνους και ανέργους.
ΟΜΑΔΑ Β, ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Μικροοικονομία, Μακροοικονομία

Παρασκευή 17:30-20:30
Έναρξη: 08/04/2022

 

54 480€

Διοικητική Λογιστική

Σάββατο 10:00-13:00
Έναρξη: 09/04/2022

54 480€

Λεκτικές Δεξιότητες & Κατανόηση Κειμένου

Κυριακή 10:00-13:00
Έναρξη: 10/04/2022

39 300€
Σε περίπτωση παρακολούθησης όλων των μαθημάτων το σύνολο των διδάκτρων διαμορφώνεται από 1260€ σε 1180€, πληρωτέο σε 3 μηνιαίες ισόποσες δόσεις.
Ειδικές τιμές σε πολύτεκνους και ανέργους.
ΟΜΑΔΑ Γ, ΔΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Πολιτικοί θεσμοί και Οργάνωση του Κράτους

Τετάρτη 18:00-21:00
Έναρξη: 13/04/2022

42 380€

Μαθηματικά 

Σάββατο 12:15-14:15
Έναρξη 16/04/2022

 

75 600€

 

Λεκτικές Δεξιότητες & Κατανόηση Κειμένου

Κυριακή 10:00-13:00
Έναρξη: 10/04/2022

39 300€
Σε περίπτωση παρακολούθησης όλων των μαθημάτων το σύνολο των διδάκτρων διαμορφώνεται από 1280€ σε 1000€, πληρωτέο σε 3 μηνιαίες ισόποσες δόσεις.
Ειδικές τιμές σε πολύτεκνους και ανέργους.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων διά ζώσης ή διαδικτυακά.

2. Την 1η συνάντηση σε κάθε γνωστικό αντικείμενο μπορείτε να την παρακολουθήσετε δοκιμαστικά χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

3. Ένα μήνα πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού πραγματοποιούνται ΔΩΡΕΑΝ επαναληπτικά μαθήματα, τεστ προσομοιώσης για όλα τα αντικείμενα.

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Παρακαλούμε συμπληρώστε την φόρμα ώστε να έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σας!