Α1 (ТЭУ), Α2 (ТБУ)

Η εξέταση όλων των επιπέδων γλωσσομάθειας πραγματοποιείται με διαβαθμισμένα τεστ. Οι τακτικές εξετάσεις ρωσικής γλώσσας του Ινστιτούτου Πούσκιν για όλα τα επίπεδα, διενεργούνται δύο φορές το χρόνο.

Τα Διπλώματα Ρωσικής ως Ξένης Γλώσσας θεωρούνται αποδεικτικά επαρκών γνώσεων των

ρωσικών  όπου  προαπαιτείται η αντίστοιχη γνώση.

 • Επίπεδο Α1 (ТЭУ)– Στοιχειώδης γνώση
  Η επιτυχής εξέταση σε αυτό το επίπεδο πιστοποιεί τις στοιχειώδεις γνώσεις και ικανότητες του υποψηφίου που του επιτρέπουν να ανταποκριθεί στη καθημερινή ζωή.
 • Επίπεδο Α2 (ТБУ)– Βασική γνώση
  Η επιτυχής εξέταση σε αυτό το επίπεδο πιστοποιεί  τις βασικές γνώσεις και ικανότητες του υποψηφίου σε περιορισμένα θέματα της πολιτιστικής και κοινωνικής ζωής.

 

Γενικές πληροφορίες

Οι τακτικές εξετάσεις ρωσικής γλώσσας του Ινστιτούτου Πούσκιν για όλα τα επίπεδα, διενεργούνται δύο φορές το χρόνο:

 • τη χειμερινή περίοδο, τους μήνες Νοέμβριο,  Δεκέμβριο και Ιανουάριο
 • τη θερινή περίοδο, τους μήνες Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο.
 • Οι εξετάσεις για όλα τα επίπεδα, διεξάγονται πάντοτε Σάββατο με ώρα έναρξης: 10:00 πμ.
 • Η μέση προβλεπόμενη διάρκεια εξέτασης είναι τέσσερις (4) ώρες.
 • Η ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων για κάθε επίπεδο, ανακοινώνεται τριάντα (30) ημέρες προ τις διενέργειας αυτής.
 • Ο τόπος διεξαγωγής προσδιορίζεται δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία εξέτασης.

Οι υποψήφιοι  υποχρεούνται να προσκομίσουν τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα έναρξης των εξετάσεων του αντιστοίχου επίπεδου :

 • Αίτηση συμμετοχής ( http://www.pushkin.gr/main/el/engrafes/exetasis/ ).
 • Αποδεικτικό κατάθεσης εξετάστρων.
 • Φωτοτυπικό αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.

 

Την ημέρα διενέργειας των εξετάσεων οι συμμετέχοντες οφείλουν να προσέλθουν στο χώρο διεξαγωγής των δοκιμασιών 40 λεπτά πριν την έναρξή τους  και να έχουν μαζί τους το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας τους καθώς και στυλό διαρκείας, χρώματος μπλε.