CELI (A1-2, B1-2, C1-2)

ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΙΤΑΛΙΚΩΝ
              Τα Ιταλικά είναι η γλώσσα του πολιτισμού. Είναι πολύ βασικό να γνωρίζουμε τι σημαίνει να έχεις  πρόσβαση σε μία λογοτεχνική κληρονομιά μεγάλης σημασίας για την ευρωπαϊκή ιστορία. Αξιόλογα ανθρωπιστικά και επιστημονικά κείμενα, θεατρική και μουσική παραγωγή, όπερα, κινηματογράφος, τηλεόραση κρύβουν μέσα τους κομμάτια της ιταλικής κουλτούρας.
              Τα Ιταλικά είναι η γλώσσα των σπουδών. Πολλοί σπουδαστές αποφασίζουν να φοιτήσουν στα Ιταλικά Πανεπιστήμια, και στις Ακαδημίες.
              Τα Ιταλικά είναι γλώσσα εργασίας. Η Ιταλία έχει ανεπτυγμένη τη βιομηχανία της και το εμπόριό της. Επιχειρηματίες, επενδυτές, τεχνικοί, εργάτες, εργαζόμενοι έρχονται καθημερινά σε επαφή με το ιταλικό βιομηχανικό και εμπορικό  κόσμο και τις υπηρεσίες στην Ιταλία.
              Αν μπορείς και συνεννοείσαι  στα Ιταλικά  η επίσκεψη στη Ιταλία  γίνεται μία πραγματική χαρά ανάμεσα στη τέχνη και στο φυσικό κάλλος της.

 

Η ιταλική γλώσσα έχει εδραιωθεί στην συνείδησή μας ως μια γλώσσα έντονα «τραγουδιστή» και «χαρούμενη». Είναι απόγονος της λατινικής γλώσσα και είναι σίγουρα χρήσιμη κατάκτηση για κάποιον, που ασχολείται με τα φιλολογικά δρώμενα αλλά και τα προγράμματα Erasmus.

Στον Εκπαιδευτικό Οργανισμό «ΑΝΕΛΙΞΗ»  αναλαμβάνουμε να εκπαιδεύσουμε αρχαρίους ή να ενισχύσουμε τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις, ώστε να κατακτηθεί η ανώτατη πιστοποίηση ιταλικής γλωσσομάθειας. Υπάρχει η δυνατότητα ταχύρυθμης εκπαίδευσής, όπου αυτό είναι επιθυμητό.

 

Διδακτική Διαδικασία και παροχή υπηρεσιών:

Στον Εκπαιδευτικό Οργανισμό «ΑΝΕΛΙΞΗ» προτεραιότητα έχει ο υποψήφιος.

 • Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα διαμορφώνεται με βάση τις ανάγκες του ενδιαφερομένου.
 • Παρέχονται επιπλέον ώρες μαθησιακής ενίσχυσης για την κάλυψη πιθανών κενών (εφόσον απαιτείται).
 • Λειτουργούν
 • ομαδικά τμήματα
 • ατομικά τμήματα
 • οnline τμήματα σε δική μας πλατφόρμα

ανάλογα με την επιθυμία του κάθε υποψηφίου

 • Δυνατότητα εκμάθησης εξειδικευμένων Ιταλικών:
 1. Εμπορικά
 2. Για Marketing και Διαφήμιση,
 • Οικονομικά,
 1. Νομικά,
 2. Για Επαγγέλματα Υγείας,
 3. Τουριστικά

 

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός «ΑΝΕΛΙΞΗ» υιοθετεί ένα πρωτότυπο μοντέλο εκμάθησης της ιταλικής γλώσσας  ιδανικό για την σωστή προετοιμασία των εξετάσεων.

Ειδικότερα:

 • Συνεργάζεται με εκπαιδευτικούς οι οποίοι ειδικεύονται σε τέτοιου τύπου εξετάσεις.
 • Μειώνει τον χρόνο προετοιμασίας αυξάνοντας την αποδοτικότητα.
 • Εφαρμόζει προσομοιωτικά τεστ , για να επιτευχτεί η μέγιστη δυνατή εξοικείωση του εξεταζόμενου με την μορφή των εξετάσεων.
 • Εστιάζει στις τυχόν αδυναμίες με στόχο να τις εξαλείψει, ενώ ταυτόχρονα ενισχύονται οι αντίστοιχες δυνατότητες του εκάστοτε υποψηφίου.
 • Συμμαχεί με τους υποψηφίους και τους υποστηρίζει 100% στην κατάκτηση της επιτυχίας τους.

 

Πιστοποίηση της ιταλικής ως ξένης γλώσσας

Οι πιστοποιήσεις ιταλικής γλώσσας είναι τίτλοι που βεβαιώνουν το βαθμό επικοινωνιακής επάρκειας στα ιταλικά ως ξένης γλώσσας.

Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις δεν απαιτείται συγκεκριμένος τίτλος σπουδών.

Για τη διεξαγωγή των εξετάσεων στο εξωτερικό μέσω των Ιταλικών Μορφωτικών Ινστιτούτων, το ιταλικό Υπουργείο Εξωτερικών έχει υπογράψει συμβάσεις με τους ακόλουθους φορείς:

Università per Stranieri di Perugia (CELI – CIC)
Università per Stranieri di Siena (CILS)
Università degli Studi Roma Tre (IT – ele.IT)
Società Dante Alighieri (PLIDA)

Επίπεδο Πανεπιστήμιο για ξένους της Perugia Dante Alighieri Ενιαίο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς
Contatto CELI Impatto PLIDA A1 A1
Sopravvivenza CELI 1 PLIDA A2 A2
Soglia CELI 2 PLIDA B1 B1
Progresso CELI 3 PLIDA B2 B2
Efficacia CELI 4 PLIDA C1 C1
Padronanza CELI 5
CELI 5 DOC
PLIDA C2 C2
 1. CELI

Εμείς ως Εκπαιδευτικός Οργανισμός αναλαμβάνουμε να προετοιμάσουμε τον υποψήφιο για τα πτυχία CELI αλλά και για το κρατικό πιστοποιητικό ιταλικής γλωσσομάθειας, αναγνωρισμένο από τον ΑΣΕΠ, που παρέχει το Υπουργείο Παιδείας.

Τα πτυχία CELI χωρίζονται σε 5 επίπεδα ανάλογο με τον βαθμό γνώσης της ιταλικής. Τα επίπεδα CELI 3 και CELI 5 αντιστοιχούν στα επίπεδα Β2 και C2 με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις ξένες γλώσσες και με βάση τον ΑΣΕΠ

Δομή Εξέτασης για τα επίπεδα CELI 3 και CELI 5:

CELI 3

Ενότητες Περιγραφή Διάρκεια Βαθμός
Κατανόηση γραπτού κειμένου Ερωτήσεις διαφόρων μορφών που αφορούν την κατανόηση κειμένου. 2h  15m  για τις δυο πρώτες ενότητες. 20
Παραγωγή γραπτού κειμένου 1 έκθεση και 1 γράμμα 20
Γλωσσική δυνατότητα Ασκήσεις γραμματικής και συντακτικού 45 10
Κατανόηση ακουστικού κειμένου Ερωτήσεις που αφορούν την κατανόηση του ακουστικού κειμένου 25 20
Προφορικές εξετάσεις Περίληψη ενός κειμένου και περιγραφή μιας εικόνας. Ακολουθεί διάλογος με τον εξεταστή. 15 30

CELI 5

Ενότητες Περιγραφή Διάρκεια Βαθμός
Κατανόηση γραπτού κειμένου Ερωτήσεις διαφόρων μορφών που αφορούν την κατανόηση κειμένου. 2ωρες κι 45 για τις δυο πρώτες ενότητες. 20
Παραγωγή γραπτού κειμένου 1 έκθεση και 1 γράμμα

 

 

20
Γλωσσική δυνατότητα Ασκήσεις γραμματικής και συντακτικού 75 10
Κατανόηση ακουστικού κειμένου Ερωτήσεις που αφορούν την κατανόηση του ακουστικού κειμένου 30 20
Προφορικές εξετάσεις Περίληψη ενός κειμένου και περιγραφή μιας εικόνας. Ακολουθεί διάλογος με τον εξεταστή. 16 30

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΡΤΙΟY 2017            ΑΘΗΝΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σας ενημερώνουμε ότι οι εξετάσεις περιόδου Μαρτίου 2017:

 • Celi Impatto A1 και CELI 1,2,3 – θα διεξαχθούν ως εξής:
  Γραπτή εξέταση: 04.03.2017
  • Προφορική εξέταση: από το απόγευμα της ίδιας μέρας
  Εγγραφές: 09 έως 27 Ιανουαρίου 2017
 
 
Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Ή ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (ΠΑΤΗΣΙΩΝ 47- ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 12:00-16:00), ΕΙΤΕ ΜΕ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΩΣ 27/01/2017), Ή ΜΕΣΩ COURIER

 

 

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΟΥΝΙΟY 2017               ΑΘΗΝΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΠΑΤΡΑ
Σας ενημερώνουμε ότι οι εξετάσεις περιόδου Ιουνίου 2017 –

 • όλα τα επίπεδα: Celi Impatto A1 και
 • CELI 1,2,3,4,5 – θα διεξαχθούν ως εξής:Γραπτή εξέταση: 19.06.2017
  • Προφορική εξέταση: από 20.06.2017Εγγραφές: 3 Απριλίου έως 4 Μαϊου 2017

Το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών ανακοινώνει την διεξαγωγή εξετάσεων CELI και στην ΠΑΤΡΑ από την εξεταστική του Νοεμβρίου του 2012.

 

Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Ή ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (ΠΑΤΗΣΙΩΝ 47- ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 12:00-16:00), ΕΙΤΕ ΜΕ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΩΣ 27/01/2017), Ή ΜΕΣΩ COURIER

 

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟY 2017        ΑΘΗΝΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

 

Σας ενημερώνουμε ότι οι εξετάσεις περιόδου Νοεμβρίου 2017 – όλα τα επίπεδα: Celi Impatto A1 και CELI 1,2,3,4,5 – θα διεξαχθούν ως εξής:
• Γραπτή εξέταση: 20.11.2017
• Προφορική εξέταση: από 21.11.2017
Εγγραφές: 18 Σεπτεμβρίου έως 6 Οκτωβρίου 2017

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Κάθε υποψήφιος υποχρεωτικά πρέπει να λάβει μέρος και στις δύο εξετάσεις (γραπτή-προφορική) καθώς η εξετάση θεωρείται μια και ενιαία. Αν ο υποψήφιος απορριφθεί σε μια από τις δύο εξετάσεις, τότε έχει δικαίωμα μέσα σε διάστημα ενός έτους από την πρώτη ημερομηνία κατοχύρωσης, να επαναλάβει την εξέταση στην οποία απορρίφθηκε. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, επαναλαμβάνει ολόκληρη την εξέταση(γραπτή και προφορική).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ

• Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας, διαβατηρίου ή άλλο νόμιμο αποδεικτικό
ταυτοπροσωπίας
• Αίτηση εγγραφής που χορηγείται από το Ιταλικό Ινστιτούτο συμπληρωμένη με
κεφαλαία και ΛΑΤΙΝΙΚΟΥΣ χαρακτήρες
• Απόδειξη κατάθεσης εξέταστρων (το πρωτότυπο)

Τα εξέταστρα κατατίθενται σε λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, αριθμ. 129/001080-49 (IBAN GR 9201 1012 9000 0012 9001 080 49) και είναι:

70 ευρώ Celi Impatto A1 (για ολόκληρη την εξέταση)
 90 ευρώ Celi 1 (για ολόκληρη την εξέταση)
    110 ευρώ Celi 2,3,4,5 (για ολόκληρη την εξέταση)
78 ευρώ μόνο για γραπτά ή προφορικά (σε περίπτωση επανεξέτασης)

ΠΡΟΣΟΧΗ Στην απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει να αναγράφεται μόνο το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.

• Παρακαλείσθε κατά την αίτηση εγγραφής να δηλώσετε έγκαιρα και με επίσημα
δικαιολογητικά τυχόν σοβαρά αιτήματα τα οποία θα εξετασθούν και θα υιοθετηθούν

εφόσον δεν δημιουργούν προβλήματα στην οργάνωση του προγράμματος.

Αλλαγές στις ώρες και τις μέρες των προφορικών μετά την κατάθεση των αιτήσεων δεν

θα γίνονται δεκτές.
• Σε περίπτωση που πέντε [5] ημέρες πρίν από την ημερομηνία έναρξης των γραπτών
εξετάσεων δεν λάβετε ειδοποίηση με το πρόγραμμα των εξετάσεων, παρακαλείσθε
να επικοινωνείτε με το γραφείο CELI στο 210 5242646 και fax: 210 5242714,

E-mail: celi.iicatene@esteri.it

Το Πανεπιστήμιο της Perugia έχει ορίσει τo Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο ως επίσημο εκπρόσωπό του στην Ελλάδα από το 1993, υπεύθυνο για τη διενέργεια των εξετάσεων για τα πιστοποιητικά CELI (Certificato di conoscenza della lingua italiana), που είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένα πτυχία.

 • Το CELI 2 (B1) είναι το πτυχίοπου πιστοποιεί την καλή γνώση της Ιταλικής γλώσσας σε επίπεδο Β1 και παρέχεται από το Πανεπιστήμιο της  Επίσης το Υπουργείο Παιδείας μας παρέχει το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας που αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ και τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η εξέταση CELI 2 αποτελείται από 3 ενότητες:

 1. Κατανόηση και παραγωγή Γραπτού Λόγου: Εξετάζεται η κατανόηση γραπτών κειμένων με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και αντιστοίχισης και ταυτόχρονα ζητείται η σύνταξη 2 εκθέσεων διαλέγοντας θέμα (120′).
 2. Κατανόηση Προφορικού Λόγου: Αποτελείται από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και συμπλήρωσης κενών (20′).
 3. Παραγωγή Προφορικού Λόγου: Περιλαμβάνει περιγραφή εικόνας και διάλογο με τον εξεταστή βάση μια κατάστασης (περίπου 16′).

Τα αποτελέσματα βγαίνουν περίπου μετά από 2,5μήνες.