2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ

Κοινά μαθήματα και εξεταστέα ύλη για όλους τους υποψηφίους πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης περιλαμβάνει ο πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός ΑΣΕΠ. Περιλαμβάνονται όλες οι ειδικότητες.

Το πρώτο μάθημα αφορά δέκα ενότητες και το δεύτερο επτά ενότητες.

Τα μαθήματα και οι ενότητες που θα εξεταστούν έχουν ως εξής:

Η βαθμολογία των γραπτών εξετάσεων ορίζεται στην κλίμακα από 1 έως 100 για κάθε μάθημα και η βάση είναι οι 55 μονάδες. Οι υποψήφιοι που θα περάσουν τη βάση μπαίνουν στον πίνακα επιτυχόντων.

Η εξέταση θα γίνει με το σύστημα multiple choice (ερωτήματα πολλαπλών επιλογών) και θα υπάρχει αρνητική βαθμολόγηση, δηλαδή θα αφαιρείται ποσοστό του βαθμού που θα αντιστοιχεί στην ερώτηση σε περίπτωση εσφαλμένης απάντησης.


2ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΡΑΠΤΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Α.ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ,
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ, ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΤΜΗΜΑΤΑΠέμπτη 18:00-21:00
έναρξη 20.06.2024
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣΓιάννης Πέντας (Πολιτικός Επιστήμονας )
Γιάννης Κουτσόπουλος (Οικονομολόγος )
Β.ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΓΛΩΣΣΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΑΠρωινά, Απογευματινά και ΣΚ
Θα ανακοινωθούν σύντομα
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΑΠρωινά, Απογευματινά και ΣΚ
Θα ανακοινωθούν σύντομα
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΑΠρωινά, Απογευματινά και ΣΚ
Θα ανακοινωθούν σύντομα

Συνολικό κόστος παρακολούθησης μαθημάτων 165 ωρών1.100 € πληρωτέο σε 3 μηνιαίες ισόποσες δόσεις. 1η δόση με την εγγραφή. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής η τιμή διαμορφώνεται στα 1.00€.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  • Δυνατότητα παρακολούθησης διαδικτυακών. Τα μαθήματα βιντεοσκοπούνται και παραμένουν στην πλατφόρμα μέχρι και την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων.
  • Την 1η συνάντηση σε κάθε ενότητα (Μέρη Α & Β) μπορείτε να την παρακολουθήσετε δοκιμαστικά χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.
  • Οι σημειώσεις παρέχονται σε ηλεκτρονική μορφή σε όλους τους υποψηφίους.
    Ένα μήνα πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού πραγματοποιούνται ΔΩΡΕΑΝ επαναληπτικά μαθήματα και τεστ προσομοίωσης για όλα τα αντικείμενα.