Σύστημα Επιτυχίας

Στον Εκπαιδευτικό όμιλο ΑΝΕΛΙΞΗ
κάθε μαθητής / σπουδαστής / υποψήφιος είναι για εμάς μια ξεχωριστή προσωπικότητα,
ταυτιζόμαστε με το όνειρο του και με σεβασμό είμαστε δίπλα του
σε κάθε αγωνία του, προβληματισμό του, χαρά του…

Η μεθοδικότητα που έχει ο εκπαιδευτικός όμιλος ΑΝΕΛΙΞΗ, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εκπαιδευτικά εργαλεία οδηγούν τους μαθητές/σπουδαστές/ υποψηφίους να εργάζονται συστηματικά, να σκέφτονται καθαρά ώστε να πετύχουν τον στόχο τους.

Η ομάδα της ΑΝΕΛΙΞΗΣ, από το διοικητικό προσωπικό μέχρι και τους καθηγητές, είναι αυτοί που θα εμπνεύσουν τους μαθητές/ σπουδαστές/ υποψηφίους, ώστε να ανακαλύψουν τις δυνάμεις τους και να φτάσουν στα όρια των δυνατοτήτων τους, πιστεύοντας στον εαυτό τους. Η επιλογή των καθηγητών έχει γίνει με αυστηρά κριτήρια, για να είναι το εκπαιδευτικό δυναμικό ικανό , ώστε να μπορεί να δείχνει το σωστό δρόμο που οδηγεί στην επιτυχία.

Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα. Από την πρώτη επαφή με το μαθητή/ σπουδαστή/ υποψήφιο και αφού προηγηθεί συνέντευξη για τους στόχους και τις φιλοδοξίες του , πραγματοποιείται διαγνωστικό αξιολόγησης, το οποίο έχει αποκλειστικό σκοπό την ένταξη του σε τμήμα ίδια δυναμικής. Κατόπιν οργανώνεται το προσωπικό του εκπαιδευτικό πλάνο και βάσει αυτού ο μαθητής/σπουδαστής/ υποψήφιος αρχίζει την προετοιμασία του.

Ειδικά διαγωνίσματα προσομοίωσης. Οι μαθητές/ σπουδαστές/ υποψήφιοι καλούνται να συμμετάσχουν σε εβδομαδιαία διαγωνίσματα προσομοίωσης ώστε να εξοικειωθούν με το επίπεδο και τα θέματα των εξετάσεων. Τα διαγωνίσματα προσομοίωσης αποτελούν σημαντικό μέρος της προετοιμασίας και σχεδιάζονται, με ιδιαίτερη μεθοδολογία από τους καθηγητές μας.

Η επικοινωνία μας. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων σε συνεργασία με τους καθηγητές, γίνεται αξιολόγηση της πορείας του κάθε μαθητή / σπουδαστή / υποψηφίου και εντοπίζονται τυχόν αδυναμίες του. Αν κριθεί ότι είναι απαραίτητο, προστίθενται ώρες διδασκαλίας και επιπλέον τεστ, με σκοπό την κάλυψη των όποιων αδυναμιών. Η ενημέρωση των γονέων – κηδεμόνων για την πρόοδο του μαθητή είναι συνεχής, παρουσιάζοντας αναλυτικά τις επιδόσεις των μαθητών.

Η οργάνωση των τμημάτων. Τα ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα αποσκοπούν στην άρτια και αποτελεσματική λειτουργία της ομάδας, Έτσι παρέχουμε τη δυνατότητα για ουσιαστική προσέγγιση του μαθητή / σπουδαστή/ υποψηφίου εξατομικεύοντας τα προβλήματα και τις ανάγκες τους. Τα μάθημα έτσι γίνεται πιο αποτελεσματικό και ενθαρρύνουν την ευγενή άμιλλα ανάμεσα στους μαθητές/σπουδαστές/ υποψηφίους μας.

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΑΝΕΛΙΞΗ
με στόχο το υψηλότερο επίπεδο σπουδών
δεν μένει στάσιμος.

Ενημερώνεται – Μελετά – Δημιουργεί – Εξελίσσεται – Αφουγκράζεται
τις ανάγκες των μαθητών/ σπουδαστών/ υποψηφίων της,
είναι δίπλα στις δυσκολίες τους
και δυναμώνει τις φιλοδοξίες τους

Στον εκπαιδευτικό όμιλο ΑΝΕΛΙΞΗ
δεν μας αρκεί να είμαστε καλοί, θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι!
Για αυτό το λόγο είμαστε σε διαρκή εγρήγορση.