Εκπαιδευτικό Υλικό

Τα βιβλία και οι σημειώσεις του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΑΝΕΛΙΞΗ, που δίνονται στους Μαθητές, Σπουδαστές, Υποψηφίους είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους και γραμμένα από το εκπαιδευτικό μας προσωπικό. Τα διαγωνίσματα είναι διαμορφωμένα με τέτοιο τρόπο ώστε οι μαθητές, οι σπουδαστές, οι υποψήφιοι να αντιληφθούν πλήρως τις συνθήκες των εξετάσεων.

Το εκπαιδευτικό υλικό παρέχεται δωρεάν.

ΒΙΒΛΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΝΕΛΙΞΗ

Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ