Υπ. Εσωτερικών: «ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ» ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΡΑΠΤΟΣ

“Απεριόριστες” οι θέσεις – Κατάταξη όλων των υποψηφίων με σειρά βαθμολογίας – Διορισμοί “εξπρές” σε όλο το Δημόσιο

Γραπτός διαγωνισμό ανοιχτό σε όλους τους υποψηφίους ετοιμάζουν υπ. Εσωτερικών και ΑΣΕΠ

Νέα δεδομένα για τον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό του Δημοσίου, γνωστό έως τώρα για τις 1.041 θέσεις σε δήμους. υπουργεία, περιφέρειες. Το τοπίο αποσαφηνίζεται και είναι πλέον εντελώς διαφορετικό. Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του workenter.gr, τα νέα δεδομένα έχουν ως εξής:

1) Η προκήρυξη που θα εκδοθεί τον Οκτώβιο ΔΕΝ θα αναγράφει αριθμό θέσεων
2) Στο διαγωνισμό μετέχουν οι υποψήφιοι όλων των κλάδων και ειδικοτήτων του ελληνικού Δημοσίου
3) Με τη βαθμολογία των υποψηφίων θα δημιουργηθεί πίνακας κατάταξης (pool) κατά φθίνουσα σειρά μονάδων ανά κλάδο και ειδικότητα
4) Οι φορείς του Δημοσίου που επιθυμούν προσωπικό θα κάνουν διορισμούς “εξπρές” ανά πάσα στιγμή και σύμφωνα με τις (εγκεκριμένες) ανάγκες τους
5) Η ισχύς του πίνακα θα έχει διάρκεια δύο ετών και αφορά υποψηφίους ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ
6) Είναι φανερό ότι όσοι δεν συμμετάσχουν στις γραπτές εξετάσεις δεν θα έχουν δικαίωμα μόνιμου διορισμού στο Δημόσιο για τα επόμενα δύο χρόνια
7) Η προκήρυξη θα εκδοθεί περί τα τέλη Οκτωβρίου, οι αιτήσεις θα υποβληθούν το Νοέμβριο, οι γραπτές εξετάσεις θα διεξαχθούν το Μάρτιο του 2023
8) Λόγω των χιλιάδων αιτήσεων που αναμένονται, σε αριθμό που δεν έχει γνωρίσει ποτέ το Δημόσιο, το ΑΣΕΠ θα επιλέξει διαφορετική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ανά βαθμίδα, κλάδο και ειδικότητα
9) Έως το τέλος του 2023 θα έχουν “πιάσει δουλειά” στο Δημόσιο περίπου 10.000 υποψήφιοι
10) Οι εξετάσεις θα περιλαμβάνουν δύο μέρη: μαθήματα και γραπτό τεστ αποτελεσματικότητας

“Απεριόριστες” οι θέσεις – Κατάταξη όλων των υποψηφίων με σειρά βαθμολογίας – Διορισμοί “εξπρές” σε όλο το Δημόσιο

Γραπτός διαγωνισμό ανοιχτό σε όλους τους υποψηφίους ετοιμάζουν υπ. Εσωτερικών και ΑΣΕΠ

Νέα δεδομένα για τον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό του Δημοσίου, γνωστό έως τώρα για τις 1.041 θέσεις σε δήμους. υπουργεία, περιφέρειες. Το τοπίο αποσαφηνίζεται και είναι πλέον εντελώς διαφορετικό. Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του workenter.gr, τα νέα δεδομένα έχουν ως εξής:

1) Η προκήρυξη που θα εκδοθεί τον Οκτώβιο ΔΕΝ θα αναγράφει αριθμό θέσεων
2) Στο διαγωνισμό μετέχουν οι υποψήφιοι όλων των κλάδων και ειδικοτήτων του ελληνικού Δημοσίου
3) Με τη βαθμολογία των υποψηφίων θα δημιουργηθεί πίνακας κατάταξης (pool) κατά φθίνουσα σειρά μονάδων ανά κλάδο και ειδικότητα
4) Οι φορείς του Δημοσίου που επιθυμούν προσωπικό θα κάνουν διορισμούς “εξπρές” ανά πάσα στιγμή και σύμφωνα με τις (εγκεκριμένες) ανάγκες τους
5) Η ισχύς του πίνακα θα έχει διάρκεια δύο ετών και αφορά υποψηφίους ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ
6) Είναι φανερό ότι όσοι δεν συμμετάσχουν στις γραπτές εξετάσεις δεν θα έχουν δικαίωμα μόνιμου διορισμού στο Δημόσιο για τα επόμενα δύο χρόνια
7) Η προκήρυξη θα εκδοθεί περί τα τέλη Οκτωβρίου, οι αιτήσεις θα υποβληθούν το Νοέμβριο, οι γραπτές εξετάσεις θα διεξαχθούν το Μάρτιο του 2023
8) Λόγω των χιλιάδων αιτήσεων που αναμένονται, σε αριθμό που δεν έχει γνωρίσει ποτέ το Δημόσιο, το ΑΣΕΠ θα επιλέξει διαφορετική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ανά βαθμίδα, κλάδο και ειδικότητα
9) Έως το τέλος του 2023 θα έχουν “πιάσει δουλειά” στο Δημόσιο περίπου 10.000 υποψήφιοι
10) Οι εξετάσεις θα περιλαμβάνουν δύο μέρη: μαθήματα και γραπτό τεστ αποτελεσματικότητας.

Παράδειγμα:

Δίνουμε ένα εύγλωττο παράδειγμα λειτουργίας του νέου συστήματος προσλήψεων.
Υποθέτουμε ότι για την ειδικότητα ΔΕ Οδηγών υποβάλλουν αίτηση 5.000 υποψήφιοι για τον πανελλήνιο γραπτό. Από αυτούς 4.000 πηγαίνουν τελικάνα δώσουν εξετάσεις. Ανάλογα με την επίδοσή τους στις εξετάσεις οι 4.000 οδηγοί κατατάσσονται με φθίνουσα σειρά βαθμολογίας. Από το 1 έως το 4.000. Πρώτος θα είναι αυτός με την καλύτερη βαθμολογία όλων. Έπονται οι υπόλοιποι.

Υποθέτουμε ότι μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και της σειράς κατάταξης ο δήμος Αθηναίων ζητάει 60 οδηγούς. Θα προσλάβει τους 60 πρώτους του πίνακα από τη θέση 1 έως τη θέση 60.

Υποθέτουμε ότι το υπουργείο Περιβάλλοντος, μέσα στη διετία, θέλει 10 οδηγούς για τα αυτοκίνητά του. Θα προσλάβει άμεσα, με διαδικασία – εξπρές, οδηγούς από τη θέση 60 έως και τη θέση 70.

Ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης και η γενινή γραμματέας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα Βιβή Χαραλαμπογιάννη Από τον πίνακα των οδηγών και μόνο από αυτόν υπουργεία, δήμοι, περιφέρειες, φορείς, οργανισμοί, Ανεξάρτητες, Αρχές, ολόκληρος ο στενός και ο ευρύτερος δημόσιος τομέα που υπάγεται στο σύστημα ΑΣΕΠ, θα μπορεί άμεσα να προσλαμβάνει εντός… ημέρας υπαλλήλους αυτής της ειδικότητας.
Κανένας οδηγός δεν θα μπορεί να προσληφθεί μέσα στη διετία μόνιμος, εάν δεν συμπεριλαμβάνεται στον πίνακα κατάταξης, δηλαδή εάν δεν έχει πάρει μέρος στον επικείμενο πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό.

Προσοχή! Στο εξής οι μόνιμες προσλήψεις στο Δημόσιο θα “περνούν” μόνο μέσα από γραπτές εξετάσεις. Όσοι δεν λάβουν μέρος στην 2Γ/2022 θα πρέπει να περιμένουν την επόμενη ευκαιρία τους το 2024! Από τον κανόνα αυτό εξαιρείται η βαθμίδα Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ). Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής θα συνεχίσουν να προσλαμβάνονται σε μόνιμες θέσεις με τη γνωστή διαδικασία προκηρύξεων “Κ”.

Πως θα είναι το τεστ αποτελεσματικότητας;

Σύμφωνα με πληροφορίες, θα είναι γραπτό και θα έχει τη μορφή ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών (multiple choice).
Σημαντικό: Η εκπαίδευση περιλαμβάνει προετοιμασία και στο τεστ αποτελεσματικότητας, το οποίο κρίνει κατά 50% το μόνιμο διορισμό.