Προσλήψεις στο Δημόσιο: 1019 Μόνιμοι με γραπτό διαγωνισμό