Πλησιάζει ο νέος Διαγωνισμός 135 ΜΟΝΙΜΩΝ διορισμών μέσω της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης

Εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση Εσωτερικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Οικονομικών με αντικείμενο τον καθορισμό του αριθμού εισακτέων στον 29ο Εισαγωγικό Διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) και την κατανομή αυτών στα τμήματα εξειδίκευσης.

Αναλυτικότερα, οι κ.κ. Βορίδης, Τσακίρης και Σκυλακάκης όρισαν το συνολικό αριθμό των εισακτέων στην Ε.Σ.Δ.Δ.Α. για τον 29ο Διαγωνισμό, σε εκατόν τριάντα πέντε (135) σπουδαστές.

Μπορείτε να δείτε ολόκληρη την Κ.Υ.Α. εδώ  και κατωτέρω τον Πίνακα με την κατανομή στα τμήματα εξειδίκευσης της Σχολής: