Γενικά & Επαγγελματικά Λύκεια. Η εγκύκλιος για τις Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις τον Σεπτέμβρη - ΑΝΕΛΙΞΗ

Γενικά & Επαγγελματικά Λύκεια. Η εγκύκλιος για τις Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις τον Σεπτέμβρη

Το Υπουργείο Παιδείας εξέδωσε εγκύκλιο* σχετικά με τις Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις στα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που αναφέρεται μεταξύ άλλων:

  • Στο δικαίωμα συμμετοχής στις επαναληπτικές εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και την οργάνωση διαδικασιών.
  • Στα μαθήματα στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά οι υποψήφιοι.
  • Στα εξεταστικά κέντρα Αθήνας, Θεσσαλονίκης άλλων πόλεων της χώρας.
  • Στα δικαιολογητικά και στην προθεσμία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στις επαναληπτικές εξετάσεις.
  • Στην κατάθεση μηχανογραφικού και στον καθορισμό θέσεων εισαγωγής.
  • Στις προϋποθέσεις για την εισαγωγή σε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση.

*ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ