Δημόσια Σ.Α.Ε.Κ.: Οι ειδικότητες παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου  - ΑΝΕΛΙΞΗ

Δημόσια Σ.Α.Ε.Κ.: Οι ειδικότητες παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου 

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης καθορίστηκαν οι ειδικότητες και ο αριθμός των εισακτέων και ειδικότητα στις Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ), πρώην ΙΕΚ.

Οι τελειόφοιτοι και υποψήφιοι που θα συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις για το σχολικό έτος 2023-2024 θα υποβάλλουν παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο.

Δείτε εδώ την απόφαση* που αναφέρεται μεταξύ άλλων:

  • Στο πόσες συνολικά προτιμήσεις μπορεί να δηλώσει ο υποψήφιος.
  • Στον τρόπο κατάρτισης των πινάκων κατάταξης και στα κριτήρια επιλογής.
  • Στις εγγραφές των επιτυχόντων.
  • Στο ποιοι έχουν δικαίωμα υποβολής του Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου για εισαγωγή στις ΣΑΕΚ.

*ΑΠΟΦΑΣΗ