Δεν θα χορηγούνται αντίγραφα γραπτών ενδοσχολικών εξετάσεων Γυμνασίων και Λυκείων - ΑΝΕΛΙΞΗ

 Δεν θα χορηγούνται αντίγραφα γραπτών ενδοσχολικών εξετάσεων Γυμνασίων και Λυκείων

Με βάση την γνωμοδότηση* του Γ’ τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που έγινε δεκτή από τον τότε αναπληρωτή υπουργό, εκδόθηκε το 2015 και εξακολουθεί να ισχύει εγκύκλιος*, σύμφωνα με την οποία:

  • Τα θέματα των ενδοσχολικών εξετάσεων μαθητών των Γυμνασίων και των Λυκείων, δεν έχουν, κατ΄ έννοια, αυθύπαρκτη και αυτοτελή υπόσταση εγγράφου, αλλά αποτελούν συστατικό και αναπόσπαστο στοιχείο των γραπτών δοκιμίων. Τα θέματα αυτά εξυπηρετούν, αποκλειστικώς και μόνο, την εκπαιδευτική διαδικασία των δημοσίων σχολείων και δεν εκτίθενται σε δημοσιότητα και σε πρόσβαση τρίτων.
  • Δεν υφίσταται δυνατότητα χορηγήσεως φωτοαντιγράφων των γραπτών δοκιμίων των εξετάσεων των μαθητών των Γυμνασίων και των Λυκείων, αλλά μόνο δυνατότητα επιδείξεως των εν λόγω γραπτών δοκιμίων στους μαθητές ή στους κηδεμόνες τους.

*γνωμοδότηση

*εγκύκλιος