Αποτελέσματα Α’ Σταδίου του 30ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (ΕΣΔΔΑ)

Σήμερα Πέμπτη 25/01/2024 συνεδρίασε η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων και ενέκρινε τα αποτελέσματα του πρώτου σταδίου του 30ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού της ΕΣΔΔΑ
Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων με δικαίωμα συμμετοχής θα υποβληθούν το διάστημα 29 Ιανουαρίου έως και 2 Φεβρουαρίου 2024.

Πηγή ekdd.gr