Πρωτοπορούμε!

Νέα προγράμματα εξειδικευμένα για τις ανάγκες κάθε επαγγελματία, υπαλλήλου, φοιτητή κλπ.

 1. Speak English professionally :
  1. in person
  2. on line
  3. on telephone

5-10 ώρες  σε τμήματα έως 5 ατόμων.

Δίδακτρα  100€  για κάθε μαθητή

 Εγγραφή 2 ατόμων μαζί έκπτωση 10%

 1. Professional English
  1. Diplomacy
  2. Finance
  3. Real estate
  4. Human recources
  5. Medicine
  6. Travel and Tourism
  7. Journalism

10 ώρες για κάθε αντικείμενο

Τμήματα έως 5 ατόμων.

Δίδακτρα  100€  για κάθε μαθητή

 Εγγραφή 2 ατόμων μαζί έκπτωση 10%

Δυνατότητα on line μαθημάτων