Διδακτήρια Ξένων Γλωσσών

Ακαδημίας & Εμμ. Μπενάκη 38
Πλ. Κάνιγγος, 106 78 Αθήνα
Τηλ: 210 3825660, 216 8002339
Email: [email protected]

Ζωοδόχου Πηγής 12 και Σόλωνος
Τηλ: 210 3825660, 216 8002339
Email: [email protected]