Ξένια Τ.

Πρόκειται για δυο δημιουργικά και εποικοδομητικά χρόνια μαζί με τους καλύτερους που στο μέτρο των δυνατοτήτων τους προσπάθησαν να ελαφρύνουν το διάβασμα μας, μέσω στοχευμένης προσέγγισης των γνωστικών αντικειμένων.

Κυρία Ταβλαδωράκη και Κύριος Φωτεινός : Το μάθημα τους ήταν στοχευμένο, οι ίδιοι πλήρως καταρτισμένοι στο αντικείμενο τους, γεμάτοι πάθος και όρεξη να μας μεταφέρουν τις απαιτούμενες γνώσεις. Ιδιαίτερα με βοήθησαν οι εργασίες σε κάθε κεφάλαιο, ώστε να οργανώσω τη σκέψη μου και να μάθω να δομώ σωστά το γραπτό μου!

Κύριος Μανώλης : Πάντα πρόθυμος να απαντήσει στα ερωτήματα μας, όσες φορές και αν χρειαζόταν, μάλιστα προσπαθούσε όλους να μας ενσωματώσει στο μάθημα. Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων γιατί με βοήθησε να προσεγγίσω από την αρχή ένα γνωστικό αντικείμενο που με μπέρδευε και με άγχωνε. Αφοσιωμένος στη δουλειά του και σε μας τους ίδιους, διόρθωνε τις εργασίες μας αιτιολογώντας σαφώς και με επαρκή επιχειρήματα τις παρατηρήσεις του. Μας ενθάρρυνε καθ’ όλη τη πορεία, πιστεύοντας σε εμάς και στις δυνατότητες μας.

Κυρία Γιαννιτσάκη: Ευγενική υποστηρικτή και ενθαρρυντική μπορεί οι επαφές μας να ήταν
περιορισμένες και κυρίως δια του τηλεφώνου, αλλά η θετικότητα της και η ευγένεια
της είναι αξιοσημείωτη.