Δήμητρα Κ.

Με το παρόν επιθυμώ να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς το Φροντιστήριο Ανέλιξη για την αμέριστη συμπαράσταση και στήριξη του προσωπικού του (διοικητικού και διδακτικού) σε όλα τα στάδια της προετοιμασίας μου για την συμμετοχή μου στον διαγωνισμό της ΕΣΔΔΑ.

Με την Ανέλιξη συνεργάζομαι πλέον σχεδόν δύο χρόνια, καθώς συμμετείχα σε δύο διαγωνισμούς της ΕΣΔΔΑ (2021 α στάδιο και πρόσφατα 2022 α στάδιο). Η προετοιμασία μου είχε καλύψει κατά τον πρώτο διαγωνισμό και τα δύο στάδια (α κ β) και πρόσφατα έως τώρα κάλυψε το α στάδιο. Τώρα προτίθεμαι να συνεχίσω την προετοιμασία για το β στάδιο του τρέχοντος διαγωνισμού. Επομένως έχω επαρκή χρόνο για να μπορώ να κρίνω την συνεργασία αυτή και θεωρώ ότι η όλη αντίληψη του φροντιστηρίου αυτού είναι πολύ φιλική προς τον υποψήφιο, δημιουργώντας του θετική αίσθηση σε κάθε διάδραση του με αυτό, όπως π.χ. υλικό για μελέτη, συνεννοήσεις τηλεφωνικές και δια ζώσης, συμβουλές περί χρόνου και δυνατοτήτων του κλπ.

Επίσης, το διδακτικό προσωπικό είναι ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου (Γ. Φωτεινός, Ευ. Ταβλαδωράκη, Ν. Θωμόπουλος, Ε. Χατζηγιαννάκη, Α. Παπατριανταφύλλου) και ιδιαίτερα αξιόλογοι άνθρωποι, ως χαρακτήρες.

Εγώ προσωπικά, καθώς προέρχομαι από έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο, αυτόν της αρχαιολογίας, η συνάντηση μου με αυτούς τους ανθρώπους (Φωτεινός, Ταβλαδωράκη) πραγματικά μου έδωσε νέες κατευθύνσεις ακαδημαϊκές και με βοήθησαν να γνωρίσω την έννοια της πολιτικής επιστήμης και να την αγαπήσω.

Θεωρώ ότι αυτού του είδους η διάδραση είναι πιο σημαντική από την προετοιμασία για έναν διαγωνισμό του δημοσίου, καθώς με έκανε κοινωνό μιας νέας επιστήμης, ενώ στην επιστήμη που ήδη ακολουθώ είμαι διδάκτωρ. Η βοήθεια του φροντιστηρίου Ανέλιξη είναι ιδιαίτερα σημαντική και ως προς το οικονομικό κομμάτι, που πάντα ήταν με άξονα την κατανόηση και την ανθρώπινη σχέση οι πληρωμές μας, ενώ τα ποσά ήταν πραγματικά πολύ συμφέροντα για έναν εργαζόμενο, όπως εγώ.

Όσον αφορά στις παροχές των ηλεκτρονικών συστημάτων θα έλεγα ότι και τα δύο συστήματα που γνώρισα κατά τη διάρκεια των μαθημάτων ήταν καλά και αποτελεσματικά, καθώς το μεγαλύτερο κομμάτι των μαθημάτων μας έγινε διαδικτυακά, λόγω της πανδημίας covid 19. Με την ευκαιρία θα ήθελα να ευχαριστήσω την κ. Γ. Γιαννιτσάκη για την πάντα πρόθυμη βοήθεια της σε όποιο ερώτημα μου και για την υπομονή της με τις αλλαγές ή τις επιπλέον διευκρινήσεις που μπορεί να ζητούσα. Οι επαγγελματίες αυτού του είδους σπανίζουν.

Εν κατακλείδι, οπωσδήποτε θα συνέστηνα την Ανέλιξη ως εγγυημένη λύση σε φίλους και γνωστούς που θα ήθελαν να προετοιμαστούν για κάποιον διαγωνισμό του δημοσίου ή για την εκμάθηση ξένων γλωσσών.