Στατιστικά

Στατιστικά Στοιχεία τέκνων Ελλήνων του Εξωτερικού, τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό και Ελλήνων αποφοίτων ξένων λυκείων του εξωτερικού
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΥΠΟΨΗΦΙΟΙΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
1312203
28067
3121108
4254212
5150128
ΣΥΝΟΛΟ917718