31ος  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣΔΔΑ  –  Πρόγραμμα  Διαδικτυακών – Δια ζώσης  Μαθημάτων

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  1. Δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων διά ζώσης ή διαδικτυακά.
  2. Την 1η συνάντηση σε κάθε γνωστικό αντικείμενο μπορείτε να την παρακολουθήσετε δοκιμαστικά χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.
  3. Τα μαθήματα βιντεοσκοπούνται και παραμένουν στην πλατφόρμα μέχρι και την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων.
  4. Οι σημειώσεις των μαθημάτων παρέχονται σε ηλεκτρονική μορφή.
  5. Ένα μήνα πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού πραγματοποιούνται ΔΩΡΕΑΝ επαναληπτικά μαθήματα, τεστ προσομοίωσης για όλα τα αντικείμενα.