Έλληνες του Εξωτερικού, Χειμερινό Πρόγραμμα Σπουδών

Τα Προγράμματα Σπουδών του Εκπαιδευτικού Ομίλου «ΑΝΕΛΙΞΗ», αποσκοπούν αφενός μεν στην αποτελεσματική αφομοίωση της διδασκόμενης ύλης, αφετέρου δε στην κάλυψη των ενδεχομένων ακαδημαϊκών κενών.