Ευκαιρίες Καριέρας

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΑΝΕΛΙΞΗ ζητά καθηγητές/εισηγητές των παρακάτω ειδικοτήτων:
Οικονομολόγοι
Λογιστές
Μαθηματικοί
Φιλόλογοι
Πολιτικοί Μηχανικοί
Νομικοί
Πληροφορικής
Για τα τμήματα προετοιμασίας των γραπτών διαγωνισμών του ΑΣΕΠ.
 Οι ιδανικοί υποψήφιοι θα πρέπει να κατέχουν τα απαιτούμενα ακαδημαϊκά προσόντα και ιδανικά διδακτική εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών, βαθιά γνώση του αντικειμένου και μεταδοτικότητα. Θα πρέπει να είναι σε θέση να οργανώσουν σωστά το μάθημα τους σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Εκπαιδευτικού Οργανισμού ΑΝΕΛΙΞΗ.
Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΑΝΕΛΙΞΗ προσφέρει ένα σύγχρονο διδακτικό περιβάλλον και ανταγωνιστικές απολαβές ανάλογα των προσόντων του καθηγητή/εισηγητή. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο info@anelixi.org με την ένδειξη στο θέμα Θέση Εισηγητή (ειδικότητα). Τα βιογραφικά θα αντιμετωπιστούν με τη δέουσα εμπιστευτικότητα και σε όσους επιλεχθούν αρχικά θα αποσταλεί σχετική απάντηση για συνέντευξη.

Επιθυμείτε να εργαστείτε στον τομέα της εκπαίδευσης; Στείλτε το βιογραφικό σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.


    Επισυνάψτε το βιογραφικό σας (σε μορφή word/pdf, μέχρι 20 mb)*

    Επιθυμείτε να εργαστείτε στον τομέα της εκπαίδευσης; Στείλτε το βιογραφικό σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.


      Επισυνάψτε το βιογραφικό σας (σε μορφή word/pdf, μέχρι 20 mb)*