Τα Ανελιξάκια

Οι απαιτήσεις του σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήματος καθιστούν απαραίτητη την εκπαιδευτική υποστήριξη και για τα παιδιά του Δημοτικού. Στο Δημοτικό τα παιδιά αποκτούν τις βασικές γνώσεις, μαθαίνουν να μελετούν σωστά και να οργανώνουν το διάβασμα τους αλλά αναπτύσσουν και την κριτική ικανότητα.

Στο Κέντρο Μελέτης τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να μελετούν και να προετοιμάζουν καθημερινά τα μαθήματα της επόμενης ημέρας, ενώ ταυτόχρονα απασχολούνται δημιουργικά, υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση έμπειρων παιδαγωγών.

Αναμφίβολα, το Δημοτικό είναι η περίοδος κατά την οποία χαράσσεται η πορεία του μαθητή προς τη γνώση!

  • Σχολική προετοιμασία
  • Αγγλικά
  • Δημιουργική απασχόληση

Σχετικά με εμάς
Τα κέντρα μελέτης και δημιουργικής απασχόλησης του εκπαιδευτικού οργανισμού ΑΝΕΛΙΞΗ στελεχώνονται από έμπειρους και εξειδικευμένους παιδαγωγούς, που γνωρίζουν πώς να υποστηρίζουν τα παιδιά αυτής της ηλικίας με τον καλύτερο τρόπο, ώστε μέσω της δημιουργικής απασχόλησης να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις, αλλά κυρίως να αγαπήσουν τη μάθηση!

Στόχος μας είναι η έμπρακτη βελτίωση της μαθησιακής και σχολικής επίδοσης, συμβάλλοντας σημαντικά στην αυτοπεποίθηση του παιδιού..

Στα τμήματα Δημοτικού οι μαθητές:

Προετοιμάζονται για τα μαθήματα της επόμενης μέρας, ώστε να έχουν περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι.

Έχουν δίπλα τους εξειδικευμένους παιδαγωγούς για να τα βοηθούν να διευρύνουν την αντίληψη και να καλλιεργούν την κριτική τους σκέψη.

Κατανοούν και αφομοιώνουν καλύτερα την ύλη των μαθήματων τους και καλύπτουν τα κενά που ενδεχομένως υπάρχουν

Όταν ολοκληρώσουν τη μελέτη, αξιοποιούν δημιουργικά το χρόνο τους.

Μαθαίνουν να μελετούν συστηματικά και αποδοτικά.

Επικοινωνήστε μαζί μας!!

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματά μας.