Διδακτήρια Διαγωνισμών Δημοσίου

Ακαδημίας & Εμμ. Μπενάκη 38
Πλ. Κάνιγγος, 106 78 Αθήνα
Τηλ: 210 3825660, 216 8002339
Email: [email protected]

Αμορίου 1 & Αχαρνών 140, 112 51 Αθήνα
Τηλ: 210 8816322
Email: [email protected]