Βορίδης για προσλήψεις στο Δημόσιο: “Συγκέντρωση αναγκών για το 2022”

Βορίδης για προσλήψεις στο Δημόσιο: “Συγκέντρωση αναγκών για το 2022”

Αναφορικά με τις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ, ο κ. Βορίδης επανέλαβε πως έχουν προσδιοριστεί οι ανάγκες για το 2020 και 2021 ενώ οι υπηρεσίες συγκεντρώνουν στοιχεία για τον προγραμματισμό των προσλήψεων για το 2022 με αιχμή τις συνταξιοδοτήσεις και τις ανάγκες των υπηρεσιών ώστε ακολούθως, εφαρμόζοντας τον κανόνα 1 προς 1, να κατανεμηθούν σωστά στις θέσεις τους οι υπάλληλοι.