ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Θέματα παλαιότερων διαγωνισμών

30ος  Διαγωνισμός (2023)

 Κληρωθέν θέμα και σχεδιάγραμμα απάντησης – Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους, 30ΟΥ Διαγωνισμού
Σχεδιάγραμμα απάντησης  «Πολιτική Οικονομία και Δημόσια Οικονομική», 30ΟΥ Διαγωνισμού

 

29ος  Διαγωνισμός (2022)

– Οργάνωση και λειτουργία του Κράτους (Θέματα και Απαντήσεις)
– Πολιτική Οικονομία (Θέματα και Απαντήσεις )

 

28ος  Διαγωνισμός (2021)

Θέματα Εξετάσεων,  28ου  εισαγωγικού διαγωνισμού ΕΣΔΔΑ 
– Σχεδιάγραμμα απάντησης, Οργάνωση και Λειτουργίας του Κράτους, 28ος Διαγωνισμός 
– Σχεδιάγραμμα απάντησης, Πολιτική Οικονομία και Δημόσια Οικονομική, 28ος Διαγωνισμός

 

27ος  Διαγωνισμός (2020)

Θέματα Εξετάσεων,  27ου  εισαγωγικού διαγωνισμού ΕΣΔΔΑ 
– Σχεδιάγραμμα απάντησης, Οργάνωση και Λειτουργίας του Κράτους, 27ος Διαγωνισμός 
– Σχεδιάγραμμα απάντησης, Πολιτική Οικονομία και Δημόσια Οικονομική, 27ος Διαγωνισμός

 

26ος Διαγωνισμός (2018)

25ος Διαγωνισμός (2016)

24ος Διαγωνισμός (2014)

23ος Διαγωνισμός (2013)

22ος Διαγωνισμός (2012)

21ος Διαγωνισμός (2009)

20ος Διαγωνισμός (2008)

19ος Διαγωνισμός (2006)

18ος Διαγωνισμός (2005)

17ος Διαγωνισμός (2004)

16ος Διαγωνισμός (2003)