ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΣ ΕΝΑΠ ΜΕ ΕΚΔΔΑ ΚΑΙ ΕΣΣΔΑ Η διασφάλιση της χρηματοδότησης της Σχολής και οι Μελλοντικοί Διαγωνισμοί

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΣ ΕΝΑΠ ΜΕ ΕΚΔΔΑ ΚΑΙ ΕΣΣΔΑ

 

Η διασφάλιση της χρηματοδότησης της Σχολής και οι Μελλοντικοί Διαγωνισμοί

 

«Στα ερωτήματά μας για το πώς θα διασφαλιστεί η συνέχιση της χρηματοδότησης της ΕΣΔΔΑ και πώς θα γίνουν οι επόμενοι διαγωνισμοί, δεδομένου ότι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα δεν θα υφίσταται στην επόμενη Προγραμματική Περίοδο, οι επικεφαλής του ΕΚΔΔΑ και της ΕΣΔΔΑ μας απάντησαν ότι η χρηματοδότηση της λειτουργίας της ΕΣΔΔΑ (δηλαδή των εκπαιδευτικών σειρών ΚΖ, ΚΗ και ΚΘ) από τα διαρθρωτικά ταμεία είναι διασφαλισμένη μέχρι και το 2023. Ο πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ επισήμανε ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση διακοπής λειτουργίας της ΕΣΔΔΑ.

Δεν ήταν σε θέση να μας δώσουν περισσότερες πληροφορίες για την πηγή της χρηματοδότησης μετά το 2023, καθώς στη διαβούλευση για το νέο ΕΣΠΑ 2021 – 2027 συμμετέχει το εποπτεύον ΥΠΕΣ και όχι το ΕΚΔΔΑ.

Θεωρούνται ανοιχτά τα ενδεχόμενα για έργο – γέφυρα, ένταξη σε διαφορετικό στόχο πολιτικής ή επιχορήγηση από εθνικούς πόρους (τακτικό προϋπολογισμό).

 Επίσης ειπώθηκε ότι η διασφαλισμένη χρηματοδότηση επιτρέπει την εισαγωγή μεγαλύτερου αριθμού σπουδαστών στους επόμενους διαγωνισμούς. Η διαδικασία προετοιμασίας για το εισαγωγικό διαγωνισμό της ΚΗ Σειράς είναι σε εξέλιξη αλλά δεν έχει οριστικοποιηθεί η ημερομηνία διεξαγωγής του».