Συνάντηση ΔΣ ΕΝΑΠ με ΕΚΔΔΑ και ΕΣΔΔΑ

Τη Δευτέρα 15.2.2021 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή συνάντηση του ΔΣ της ΕΝΑΠ με το ΕΚΔΔΑ και την ΕΣΔΔΑ. Εκ μέρους του Κέντρου και της Σχολής παρευρέθηκαν ο πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ, κος Δ. Κυριακόπουλος, η αντιπρόεδρος, κα Ε. Δραμαλιώτη, ο διευθυντής της ΕΣΔΔΑ, κος Β. Γκατζάρας, και ο αναπληρωτής διευθυντής της ΕΣΔΔΑ, κος Δ. Γιουτίκας.

Μάθετε περισσότερα για τη συνάντηση του ΔΣ της ΕΝΑΠ με το ΕΚΔΔΑ