Στελέχωση με αποφοίτους της ΚΗ’εκπαιδευτικής σειράς της ΕΣΔΔΑ

 

Για πληροφορίες ακολουθείστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://anelixi.org/wp-content/uploads/2020/12/στελέχωση-με-αποφοίτους-της-ΚΗ-εκπαιδευτικής-σειράς.pdf