29ος  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣΔΔΑ

Πρόγραμμα Δια ζώσης – Διαδικτυακών Μαθημάτων

1ο ΣΤΑΔΙΟ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ / ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Σ/Κ ΤΜΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΚΤΡΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ταβλαδωράκη Ευαγγελία
(Πολιτικός Επιστήμονας)

Φωτεινός Γιάννης
(Πολιτικός Επιστήμονας)


Τετάρτη 17:30-21:30
Έναρξη 13/10/2021
ΣΑΒΒΑΤΟ 10:00-14:00
Έναρξη 30/10/2021
88 700€

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Θωμόπουλος Νίκος
(Οικονομολόγος)

Κωτούλας Σοφοκλής
(Οικονομολόγος)

Δευτέρα 17:30-21:30
Έναρξη 18/10/2021
ΚΥΡΙΑΚΗ 10:00-14:00
Έναρξη 31/10/2021
88 700€

ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

Χαζηγιαννάκη Έλενα
(Φιλόλογος)

Νίκας Πασχάλης
(Μαθηματικός)

Τριχίλης Γιώργος
(Δικηγόρος)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17:30-21:30
Έναρξη 5/11/2021
  48 350€
ΣΥΝΟΛΟ 1ου Σταδίου 224 1.750€
Για εγγραφές μέχρι τέλος Οκτωβρίου 30% έκπτωση.
Η τιμή διαμορφώνεται από 1.750 € σε 1.225 €, πληρωτέο σε 4 μηνιαίες δόσεις.
2ο ΣΤΑΔΙΟ
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Σ/Κ ΤΜΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΚΤΡΑ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ     44 350€
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ     30 240€
ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ     32 250€
Σύνολο 2ου Σταδίου 106 840€
Σε περίπτωση παρακολούθησης όλων των μαθημάτων του 2ου Σταδίου, το σύνολο των διδάκτρων μειώνεται από τα 840€ στα 750€.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ/ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ – ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ – ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ

Για εγγραφές μέχρι τέλος Οκτωβρίου 40% έκπτωση στο σύνολο των διδάκτρων 1ου και 2ου Στάδιου.
Η τιμή διαμορφώνεται από 2.590 € σε 1.550 €, πληρωτέο σε 5 μηνιαίες δόσεις.

* ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ

1. Δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων διά ζώσης ή διαδικτυακά.

2. Την 1η συνάντηση σε κάθε γνωστικό αντικείμενο μπορείτε να την παρακολουθήσετε δοκιμαστικά χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

3. Οι σημειώσεις παρέχονται δωρεάν σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή σε όλους τους υποψηφίους (διά ζώσης και διαδικτυακούς)

4. Ένα μήνα πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού πραγματοποιούνται ΔΩΡΕΑΝ επαναληπτικά μαθήματα, τεστ προσομοιώσης για όλα τα αντικείμενα

Ειδικό Κέντρο Διαγωνισμών Δημοσίου ΑΝΕΛΙΞΗ

29ος ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣΔΔΑ

Πρόγραμμα Δια Ζώσης – Διαδικτυακών Μαθημάτων

1ο ΣΤΑΔΙΟ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

Ταβλαδωράκη Ευαγγελία
(Πολιτικός Επιστήμονας)

Φωτεινός Γιάννης
(Πολιτικός Επιστήμονας)

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ


 Τετάρτη 17:30-21:30
Έναρξη 13/10/2021

Σ/Κ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 10:00-14:00
Έναρξη 30/10/2021
ΩΡΕΣ 88
ΔΙΔΑΚΤΡΑ 700€

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

Θωμόπουλος Νίκος
(Οικονομολόγος)

Κωτούλας Σοφοκλής
(Οικονομολόγος)

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ

Δευτέρα 17:30-21:30
Έναρξη 18/10/2021

Σ/Κ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 10:00-14:00
Έναρξη 31/10/2021
ΩΡΕΣ 88
ΔΙΔΑΚΤΡΑ 700€

ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

Χαζηγιαννάκη Έλενα
(Φιλόλογος)

Νίκας Πασχάλης
(Μαθηματικός)

Τριχίλης Γιώργος
(Δικηγόρος)

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
17:30-21:30
Έναρξη 5/11/2021

Σ/Κ ΤΜΗΜΑΤΑ  
ΩΡΕΣ 48
ΔΙΔΑΚΤΡΑ 350€
ΣΥΝΟΛΟ 1ου Σταδίου
ΩΡΕΣ 224
ΔΙΔΑΚΤΡΑ 1.750€

Για εγγραφές μέχρι τέλος Οκτωβρίου 30% έκπτωση. Η τιμή διαμορφώνεται από 1.750 € σε 1.225 €, πληρωτέο σε 4 μηνιαίες δόσεις.

2ο ΣΤΑΔΙΟ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΩΡΕΣ 44
ΔΙΔΑΚΤΡΑ 350€
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΩΡΕΣ 30
ΔΙΔΑΚΤΡΑ 240€
ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΩΡΕΣ 32
ΔΙΔΑΚΤΡΑ 250€
ΣΥΝΟΛΟ 2ου Σταδίου
ΩΡΕΣ 106
ΔΙΔΑΚΤΡΑ 840€

Σε περίπτωση παρακολούθησης όλων των μαθημάτων του 2ου Σταδίου, το σύνολο των διδάκτρων μειώνεται από τα 840€ στα 750€.
Παρέχεται δωρεάν σε έντυπη μορφή σε όλους τους υποψηφίους (δια ζώσης και διαδικτυακούς)

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ/ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ – ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ – ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ

Για εγγραφές μέχρι τέλος Οκτωβρίου 40% έκπτωση στο σύνολο των διδάκτρων 1ου και 2ου Στάδιου. Η τιμή διαμορφώνεται από 2.590 € σε 1.550 €, πληρωτέο σε 5 μηνιαίες δόσεις. 

*ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων διά ζώσης ή διαδικτυακά.

2. Την 1η συνάντηση σε κάθε γνωστικό αντικείμενο μπορείτε να την παρακολουθήσετε δοκιμαστικά χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

3. Οι σημειώσεις παρέχονται δωρεάν σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή σε όλους τους υποψηφίους (διά ζώσης και διαδικτυακούς)

4. Ένα μήνα πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού πραγματοποιούνται ΔΩΡΕΑΝ επαναληπτικά μαθήματα, τεστ προσομοιώσης για όλα τα αντικείμενα.