29ος  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣΔΔΑ  –  Πρόγραμμα  Μαθημάτων

1ο ΣΤΑΔΙΟ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ Ταβλαδωράκη Ευαγγελία,  Πολιτικός Επιστήμονας
Φωτεινός Γιάννης, Πολιτικός Επιστήμονας
ΩΡΕΣ 84
ΤΜΗΜΑΤΑ 1ο Τμήμα Τρίτη 17:30-21:30,  έναρξη 29/03/2022
2ο Τμήμα  Σάββατο 10:00-14:00, έναρξη 02/04/2022
ΚΟΣΤΟΣ 620€
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ Σκοτώρης Μανώλης, Οικονομολόγος
Θωμόπουλος Νίκος, Οικονομολόγος
Μητρόπουλος Αλέξανδρος, Οικονομολόγος
ΩΡΕΣ 84
ΤΜΗΜΑΤΑ 1ο Τμήμα  Τετάρτη  17:30-21:30, έναρξη 30/03/2022
2ο Τμήμα Κυριακή 10:00-14:00 , έναρξη 03/04/2022
ΚΟΣΤΟΣ 620€
ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ Χατζηγιαννάκη Έλενα, Φιλόλογος
Νίκας Πασχάλης, Μαθηματικός
ΩΡΕΣ 44
ΤΜΗΜΑΤΑ Παρασκευή: 17:30-21:30, έναρξη: 01/04/2022
ΚΟΣΤΟΣ 180€
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 212
ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ 1420€
Σε περίπτωση παρακολούθησης όλων των μαθημάτων του 1ου Σταδίου το σύνολο των διδάκτρων διαμορφώνεται από 1.420 € σε 1.250 €.

2ο ΣΤΑΔΙΟ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΩΡΕΣ 34
ΤΜΗΜΑΤΑ  
ΚΟΣΤΟΣ 280€
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΩΡΕΣ 30
ΤΜΗΜΑΤΑ  
ΚΟΣΤΟΣ 240€
ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΩΡΕΣ 32
ΤΜΗΜΑΤΑ  
ΚΟΣΤΟΣ 220€
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 96
ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ 740€
Σε περίπτωση παρακολούθησης όλων των μαθημάτων του 2ου Σταδίου το σύνολο των διδάκτρων διαμορφώνεται από 740 € σε 650 €.

 

29ος  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣΔΔΑ  –  Πρόγραμμα  Μαθημάτων

1ο ΣΤΑΔΙΟ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ Ταβλαδωράκη Ευαγγελία,  Πολιτικός Επιστήμονας
Φωτεινός Γιάννης, Πολιτικός Επιστήμονας
ΩΡΕΣ 84
ΤΜΗΜΑΤΑ 1ο Τμήμα Τρίτη  17:30-21:30,  έναρξη 29/03/2022
2ο Τμήμα  Σάββατο 10:00-14:00, έναρξη 02/04/2022
ΚΟΣΤΟΣ 620€
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ Σκοτώρης Μανώλης, Οικονομολόγος
Θωμόπουλος Νίκος, Οικονομολόγος
Μητρόπουλος Αλέξανδρος, Οικονομολόγος
ΩΡΕΣ 84
ΤΜΗΜΑΤΑ 1ο Τμήμα  Τετάρτη 17:30-21:30, έναρξη 30/03/2022
2ο Τμήμα Κυριακή 10:00-14:00 , έναρξη 03/04/2022
ΚΟΣΤΟΣ 620€
ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ Χατζηγιαννάκη Έλενα, Φιλόλογος
Νίκας Πασχάλης, Μαθηματικός
ΩΡΕΣ 44
ΤΜΗΜΑΤΑ Παρασκευή: 17:30-21:30, έναρξη: 01/04/2022
ΚΟΣΤΟΣ 180€
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 212
ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ 1420€
Σε περίπτωση παρακολούθησης όλων των μαθημάτων του 1ου Σταδίου το σύνολο των διδάκτρων διαμορφώνεται από 1.420 € σε 1.250 €.

2ο ΣΤΑΔΙΟ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΩΡΕΣ 34
ΤΜΗΜΑΤΑ  
ΚΟΣΤΟΣ 280€
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΩΡΕΣ 30
ΤΜΗΜΑΤΑ  
ΚΟΣΤΟΣ 240€
ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΩΡΕΣ 32
ΤΜΗΜΑΤΑ  
ΚΟΣΤΟΣ 220€
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 96
ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ 740€
Σε περίπτωση παρακολούθησης όλων των μαθημάτων του 2ου Σταδίου το σύνολο των διδάκτρων διαμορφώνεται από 740 € σε 650 €.

Σε περίπτωση παρακολούθησης όλων των μαθημάτων 1ου και 2ου Σταδίου το σύνολο των διδάκτρων από 1.900€ σε 1.750 €.

Ειδικές τιμές σε πολύτεκνους, ανέργους και ΑΜΕΑ.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων διά ζώσης ή διαδικτυακά.

2. Την 1η συνάντηση σε κάθε γνωστικό αντικείμενο μπορείτε να την παρακολουθήσετε δοκιμαστικά χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

3. Οι σημειώσεις παρέχονται δωρεάν σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή σε όλους τους υποψηφίους (διά ζώσης και διαδικτυακούς)

4. Ένα μήνα πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού πραγματοποιούνται ΔΩΡΕΑΝ επαναληπτικά μαθήματα, τεστ προσομοιώσης για όλα τα αντικείμενα.