28ος  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣΔΔΑ

Πρόγραμμα Δια ζώσης – Διαδικτυακών Μαθημάτων

2ο ΣΤΑΔΙΟ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ / ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΚΤΡΑ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Ταβλαδωράκη Ευαγγελία
(Πολιτικός Επιστήμονας)


Τρίτη 17:30-21:30
ΕΝΑΡΞΗ 2/11/2021
44 350€

ΑΓΓΛΙΚΑ

Παπατριανταφύλλου Ανδρέας

Πέμπτη 17:30-21:30
ΕΝΑΡΞΗ 4/11/2021
30 240€

ΦΑΚΕΛΟΣ Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις

Κωτούλας Σοφοκλής
(Οικονομολόγος)

Δευτέρα 17:30-21:30
ΕΝΑΡΞΗ 1/11/2021
32 250€

ΦΑΚΕΛΟΣ Κοινωνική Πολιτική

Φωτεινός Γιάννης
(Πολιτικός Επιστήμονας)

Παρασκευή 17:30-21:30
ΕΝΑΡΞΗ 5/11/2021
ΦΑΚΕΛΟΣ Πληροφορική και Ψηφιακός Μετασχηματισμός Τετάρτη 17:30-21:30
ΕΝΑΡΞΗ 3/11/2021

ΦΑΚΕΛΟΣ Περιφερειακή Πολιτική και Ανάπτυξη

Κωτούλας Σοφοκλής
(Οικονομολόγος)

Σάββατο 17:30-21:30
ΕΝΑΡΞΗ 6/11/2021
ΣΥΝΟΛΟ 2ου Σταδίου 106 840€
Σε περίπτωση παρακολούθησης όλων των μαθημάτων του 2ου Σταδίου το σύνολο των διδάκτρων διαμορφώνεται από 840 € σε 650 €

1. Δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων διά ζώσης ή διαδικτυακά.

2. Την 1η συνάντηση σε κάθε γνωστικό αντικείμενο μπορείτε να την παρακολουθήσετε δοκιμαστικά χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

3. Οι σημειώσεις παρέχονται δωρεάν σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή σε όλους τους υποψηφίους (διά ζώσης και διαδικτυακούς)

4. Ένα μήνα πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού πραγματοποιούνται ΔΩΡΕΑΝ επαναληπτικά μαθήματα, τεστ προσομοιώσης για όλα τα αντικείμενα

Ειδικό Κέντρο Διαγωνισμών Δημοσίου ΑΝΕΛΙΞΗ

28ος ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣΔΔΑ

Πρόγραμμα Δια Ζώσης – Διαδικτυακών Μαθημάτων

2ο ΣΤΑΔΙΟ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

Ταβλαδωράκη Ευαγγελία
(Πολιτικός Επιστήμονας)

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ

Τρίτη 17:30-21:30
ΕΝΑΡΞΗ 2/11/2021

Σ/Κ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ 44
ΔΙΔΑΚΤΡΑ 350€

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

Παπατριανταφύλλου Ανδρέας

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ

Πέμπτη 17:30-21:30
ΕΝΑΡΞΗ 4/11/2021

Σ/Κ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ 30
ΔΙΔΑΚΤΡΑ 240€

ΦΑΚΕΛΟΣ Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

Κωτούλας Σοφοκλής
(Οικονομολόγος)

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ

Δευτέρα 17:30-21:30
ΕΝΑΡΞΗ 1/11/2021

Σ/Κ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ 32
ΔΙΔΑΚΤΡΑ 250€

ΦΑΚΕΛΟΣ Κοινωνική Πολιτική

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

Φωτεινός Γιάννης,
Πολιτικός Επιστήμονας

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ

Παρασκευή 17:30-21:30
ΕΝΑΡΞΗ 5/11/2021

Σ/Κ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ 32
ΔΙΔΑΚΤΡΑ 250€

ΦΑΚΕΛΟΣ Πληροφορική και Ψηφιακός Μετασχηματισμός

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

 

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ

Τετάρτη 17:30-21:30
ΕΝΑΡΞΗ 3/11/2021

Σ/Κ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ 32
ΔΙΔΑΚΤΡΑ 250€

ΦΑΚΕΛΟΣ Περιφερειακή Πολιτική και Ανάπτυξη

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

Κωτούλας Σοφοκλής
(Οικονομολόγος)

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ

Σάββατο 17:30-21:30
ΕΝΑΡΞΗ 6/11/2021

Σ/Κ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ 32
ΔΙΔΑΚΤΡΑ 250€
ΣΥΝΟΛΟ 2ου Σταδίου
ΩΡΕΣ 106
ΔΙΔΑΚΤΡΑ 840€

Σε περίπτωση παρακολούθησης όλων των μαθημάτων του 2ου Σταδίου το σύνολο των διδάκτρων διαμορφώνεται από 840 € σε 650 €.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων διά ζώσης ή διαδικτυακά.

2. Την 1η συνάντηση σε κάθε γνωστικό αντικείμενο μπορείτε να την παρακολουθήσετε δοκιμαστικά χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

3. Οι σημειώσεις παρέχονται δωρεάν σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή σε όλους τους υποψηφίους (διά ζώσης και διαδικτυακούς)

4. Ένα μήνα πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού πραγματοποιούνται ΔΩΡΕΑΝ επαναληπτικά μαθήματα, τεστ προσομοιώσης για όλα τα αντικείμενα.