Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ 2022

Κοινά μαθήματα και εξεταστέα ύλη για όλους τους υποψηφίους πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης περιλαμβάνει ο πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός. Περιλαμβάνονται όλες οι ειδικότητες.

Το πρώτο μάθημα αφορά δέκα ενότητες και το δεύτερο επτά ενότητες.

Τα μαθήματα και οι ενότητες που θα εξεταστούν έχουν ως εξής:

α) Εξέταση γνώσεων γενικού περιεχομένου για τον Δημόσιο Τομέα

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στις παρακάτω ενότητες:

 1. Το ισχύον Ελληνικό Σύνταγμα
 2. Τα Θεμελιώδη Δικαιώματα
 3. Η Οργάνωση του Κράτους
 4. Τα πολιτικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 5. Η Δημόσια Πολιτική
 6. Η Λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης
 7. Η Ψηφιακή Διακυβέρνηση
 8. Τα Μακροοικονομικά μεγέθη και οι Εθνικοί Λογαριασμοί
 9. Η Δημοσιονομική Πολιτική.
 10. Η Οικονομική Ανάπτυξη και Μεγέθυνση.

β) Εξέταση δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας 

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στις παρακάτω ενότητες:

 1. Γλωσσικές Δεξιότητες
 2. Αριθμητικές Δεξιότητες
 3. Δεξιότητες Ανάλυσης
 4. Δεξιότητες Επίλυσης Προβλημάτων
 5. Δεξιότητες Ιεράρχησης Προτεραιοτήτων
 6. Αποτελεσματικότητα εργασίας
 7. Ποιότητα εργασίας

Η βαθμολογία των γραπτών εξετάσεων ορίζεται στην κλίμακα από 1 έως 100 για κάθε μάθημα και η βάση είναι οι 55 μονάδες. Οι υποψήφιοι που θα περάσουν τη βάση μπαίνουν στον πίνακα επιτυχόντων.

Η εξέταση θα γίνει με το σύστημα multiple choice (ερωτήματα πολλαπλών επιλογών) και θα υπάρχει αρνητική βαθμολόγηση, δηλαδή θα αφαιρείται ποσοστό του βαθμού που θα αντιστοιχεί στην ερώτηση σε περίπτωση εσφαλμένης απάντησης.

Ενάρξεις νέων τμημάτων απο αρχές Δεκεμβρίου

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΡΑΠΤΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ 2022
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Α.ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ,
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ,
ΤΜΗΜΑΤΑ

(Απογευματινό) Τρίτη 18:00-21:00

(Πρωινό) Τρίτη 10:00-13:00

Β.ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΓΛΩΣΣΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ (Απογευματινό) Δευτέρα 18:00-21:00
(Πρωινό) Δευτέρα 10:00 – 12:00
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ (Τμήμα ΣΚ) Σάββατο 10:40-13:45
(Πρωινό) Τετάρτη  10:00 – 13:00
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΑ θα ανακοινωθούν σύντομα

Συνολικό κόστος παρακολούθησης μαθημάτων 170 ωρών, 980 € πληρωτέο σε 3 μηνιαίες ισόποσες δόσεις. 1η δόση με την εγγραφή. Σε περίπτωση εφαπαξ καταβολής η τιμή διαμορφώνεται στα 900 €.

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων διά ζώσης ή διαδικτυακά. Τα μαθήματα βιντεοσκοπούνται και αναρτώνται στην πλατφόρμα την επόμενη ημέρα.
2. Την 1η συνάντηση σε κάθε ενότητα (Μέρη Α & Β) μπορείτε να την παρακολουθήσετε δοκιμαστικά χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.
3. Οι σημειώσεις παρέχονται σε ηλεκτρονική μορφή σε όλους τους υποψηφίους.
4. Ένα μήνα πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού πραγματοποιούνται ΔΩΡΕΑΝ επαναληπτικά μαθήματα και τεστ προσομοίωσης για όλα τα αντικείμενα.

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Παρακαλούμε συμπληρώστε την φόρμα ώστε να έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σας!
  Κοινά μαθήματα και εξεταστέα ύλη για όλους τους υποψηφίους πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης περιλαμβάνει ο πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός. Περιλαμβάνονται όλες οι ειδικότητες.

  Το πρώτο μάθημα αφορά δέκα ενότητες και το δεύτερο επτά ενότητες.

  Τα μαθήματα και οι ενότητες που θα εξεταστούν έχουν ως εξής:

  α) Εξέταση γνώσεων γενικού περιεχομένου για τον Δημόσιο Τομέα

  Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στις παρακάτω ενότητες:

  1. Το ισχύον Ελληνικό Σύνταγμα
  2. Τα Θεμελιώδη Δικαιώματα
  3. Η Οργάνωση του Κράτους
  4. Τα πολιτικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  5. Η Δημόσια Πολιτική
  6. Η Λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης
  7. Η Ψηφιακή Διακυβέρνηση
  8. Τα Μακροοικονομικά μεγέθη και οι Εθνικοί Λογαριασμοί
  9. Η Δημοσιονομική Πολιτική
  10. Η Οικονομική Ανάπτυξη και Μεγέθυνση

  β) Εξέταση δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας 

  Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στις παρακάτω ενότητες:

  1. Γλωσσικές Δεξιότητες
  2. Αριθμητικές Δεξιότητες
  3. Δεξιότητες Ανάλυσης
  4. Δεξιότητες Επίλυσης Προβλημάτων
  5. Δεξιότητες Ιεράρχησης Προτεραιοτήτων
  6. Αποτελεσματικότητα εργασίας
  7. Ποιότητα εργασίας

  Η βαθμολογία των γραπτών εξετάσεων ορίζεται στην κλίμακα από 1 έως 100 για κάθε μάθημα και η βάση είναι οι 55 μονάδες. Οι υποψήφιοι που θα περάσουν τη βάση μπαίνουν στον πίνακα επιτυχόντων.

   

  Η εξέταση θα γίνει με το σύστημα multiple choice (ερωτήματα πολλαπλών επιλογών) και θα υπάρχει αρνητική βαθμολόγηση, δηλαδή θα αφαιρείται ποσοστό του βαθμού που θα αντιστοιχεί στην ερώτηση σε περίπτωση εσφαλμένης απάντησης.

  Ενάρξεις νέων τμημάτων απο αρχές Δεκεμβρίου

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΡΑΠΤΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ 2022
  Πρόγραμμα Μαθημάτων

  Α.ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ

  ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ,
  ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ,
  ΤΜΗΜΑΤΑ

  (Απογευματινό) Τρίτη 18:00-21:00

  (Πρωινό) Τρίτη 10:00-13:00

  Β.ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

  ΓΛΩΣΣΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ
  ΤΜΗΜΑΤΑ (Απογευματινό) Δευτέρα 18:00-21:00
  (Πρωινό) Δευτέρα 10:00 – 12:00
  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ
  ΤΜΗΜΑΤΑ (Τμήμα ΣΚ) Σάββατο 10:40-13:45
  (Πρωινό) Τετάρτη  10:00 – 13:00
  ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
  ΤΜΗΜΑΤΑ θα ανακοινωθούν σύντομα

  Συνολικό κόστος παρακολούθησης μαθημάτων 170 ωρών, 980 € πληρωτέο σε 3 μηνιαίες ισόποσες δόσεις. 1η δόση με την εγγραφή.  Σε περίπτωση εφαπαξ καταβολής η τιμή διαμορφώνεται στα 900 €.

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  1. Δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων διά ζώσης ή διαδικτυακά. Τα μαθήματα βιντεοσκοπούνται και αναρτώνται στην πλατφόρμα την επόμενη ημέρα.
  2. Την 1η συνάντηση σε κάθε ενότητα (Μέρη Α & Β) μπορείτε να την παρακολουθήσετε δοκιμαστικά χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.
  3. Οι σημειώσεις παρέχονται σε ηλεκτρονική μορφή σε όλους τους υποψηφίους.
  4. Ένα μήνα πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού πραγματοποιούνται ΔΩΡΕΑΝ επαναληπτικά μαθήματα και τεστ προσομοίωσης για όλα τα αντικείμενα.

  ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

  Παρακαλούμε συμπληρώστε την φόρμα ώστε να έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σας!