Ορισμός Μελών Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων για τη διεξαγωγή 29ου Διαγωνισμού ΕΣΔΔΑ .