Νεότερες εξελίξεις σχετικά με τον Πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό ΑΣΕΠ 2022

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι επεξεργασίες για την ολοκλήρωση της προκήρυξης που αφορά τον γραπτό διαγωνισμό 2022.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, πλησιάζει η ώρα που το ΑΣΕΠ θα δημοσιοποιήσει τον γραπτό διαγωνισμό.

Τα δεδομένα έχουν ως εξης: 

 

  • ο γραπτός διαγωνισμός αφορά θέσεις των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ
  • οι αιτήσεις συμμετοχής θα υποβληθούν σε 10ημερη προθεσμία και θα είναι διαφορετική για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης
  • τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ
  • σε πρώτη φάση θα υποβληθούν μόνο οι αιτήσεις χωρίς επισύναψη δικαιολογητικών
  • σε δεύτερη φάση θα υποβληθούν τα δικαιολογητικά με επίκληση από το ηλεκτρονικό μητρώο
  • αίτηση συμμετοχής μαζί με δικαιολογητικά θα υποβληθούν μόνο για την εξέταση υποψηφίων με έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων
  • στην βαθμολογία των γραπτών εξετάσεων θα προστεθούν και τα μόρια που προκύπτουν από συγκεκριμένες ειδικότητες π.χ. μεταπτυχιακό, γνώση ξένης γλώσσας, εμπειρία. Αυτό σημαίνει ότι οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν τα αντίστοιχα τετραγωνίδια στην αίτηση και παράλληλα αυτά τα προσόντα να έχουν καταχωρηθεί στο μητρώο.

 

Μητρώο τώρα

Τα μόρια που προκύπτουν από το μητρώο και τις ιδιότητες που εμπεριέχονται σε αυτό φέρνουν -σύμφωνα με την εμπειρία των γραπτών διαγωνισμών- σε πλεονεκτική θέση τους υποψήφιους.

Κατά συνέπεια, η έγκυρη και ορθή συμπλήρωση του μητρώου είναι το πρώτο σημαντικό που πρέπει να κάνουν οι ενδιαφερόμενοι.