Κεντρική Επιτροπή εξετάσεων 28ου διαγωνισμού ΕΣΔΔΑ