Καθορισμός υπηρεσιών διάθεσης των αποφοίτων της 28ης εκπαιδευτικής σειράς της ΕΣΔΔΑ