Ανάγκες Υπηρεσιών για στελέχωση με αποφοίτους της ΚΗ’ εκπαιδευτικής σειράς της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)- Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτημάτων

Η περίοδος υποβολής των αιτημάτων των Υπηρεσιών για στελέχωση με αποφοίτους της ΚΗ’ εκπαιδευτικής σειράς της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.), παρατείνεται έως και την Παρασκευή 14.05.2021.

Δείτε περισσότερα σε αυτό το σύνδεσμο