Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης για αποζημίωση των μελών της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων, της Επιτροπής Επιλογής Θεμάτων, των βαθμολογητών και των επιτηρητών του 28ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού της ΕΣΔΔΑ

Δείτε περισσότερα σε αυτό το σύνδεσμο