Δημόσιο: Στο γ’ τρίμηνο του 2022 ο πρώτος πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός του ΑΣΕΠ

Δημόσιο: Στο γ’ τρίμηνο του 2022 ο πρώτος πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός του ΑΣΕΠ

Στο τρίτο τρίμηνο του 2022 θα διενεργηθεί ο πρώτος γραπτός διαγωνισμός του ΑΣΕΠ, για την πλήρωση αναγκαίων θέσεων του Δημοσίου, σύμφωνα με τον νέο νόμο [ν. 4765/2021 (ΦΕΚ 6Α΄)].

Με τον ν. 4765/2021 εισάγεται ως κεντρική διαδικασία προσλήψεων ο πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός, που αφορά στην πλήρωση των προβλεπόμενων στον ετήσιο προγραμματισμό ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης, θέσεων, μέσω ενός ενιαίου τρόπου αξιολόγησης και επιλογής προσωπικού.

Στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού αυτού, σήμερα, ο Υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης είπε πως, έχουν προσδιοριστεί οι ανάγκες για το 2020 και 2021 ενώ οι υπηρεσίες συγκεντρώνουν στοιχεία για τον προγραμματισμό των προσλήψεων για το 2022.

Υπενθυμίζεται ότι, ο πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός διενεργείται, σύμφωνα με τον νέο νόμο, από το ΑΣΕΠ μια φορά τουλάχιστον κάθε δύο (2) έτη.

Τέλος, στα πλαίσια αυτά, υπεγράφη μεταξύ του ΑΣΕΠ και της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. Προγραμματική Συμφωνία  η οποία αφορά στην αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος ΑΣΕΠ στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον προσλήψεων του δημόσιου τομέα  που θα περιλαμβάνει συνολικό σχεδιασμό και υλοποίηση νέων ψηφιακών λύσεων για τις επιχειρησιακές διαδικασίες του ΑΣΕΠ καθώς και την μετάβαση των πληροφοριακών συστημάτων του ΑΣΕΠ στο Κυβερνητικό Νέφος του Δημοσίου Τομέα (G-Cloud).